opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma löytyy seuraavasta linkistä:

http://www.savonlinna.fi/asukas/kasvatus_ja_opetus/perusopetus/opetussuunnitelmat