oppilashuolto

Oppilashuolto

Oppilashuolto on oppilaan hyvinvointia tukevaa työtä, johon osallistuvat
kaikki
kouluyhteisössä työskentelevät. Koulussa oppilaan ensisijaisia
auttajia ovat luokanopettaja ja muut opettajat, jotka yhteistyössä
neuvotellen oppilaan ja huoltajien kanssa suunnittelevat ja toteuttavat
sovitusti tarvittavia tukitoimia. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä koulun muiden
oppilashuollon työntekijöiden kanssa.

 

Oppilashuollollista henkilöstöä koulussamme:

- erityisopettaja: Anne Malkki, koululla maanantaisin

- kouluterveydenhoitaja: Kaarina Virta, koululla kuukauden 1. keskiviikkona

- koulukuraattori: Mirja Soininen, koululla kerran kuussa

- palveluohjaaja: Pauli Kokkonen

- koululääkäri

- koulupsykologi:Niina Pitkänen