Oppilashuoltoryhmä

Kaikissa Savonlinnan kouluissa toimii apuna myös moniammatillinen oppilashuoltoryhmä, joka kokoontuu
säännöllisesti. Oppilashuoltoryhmän tehtävä on tukea oppilaiden koulunkäyntiä,
oppimista ja hyvinvointia koulussa, opettajien ja muun henkilöstön työskentelyä
sekä kodin ja koulun yhteistyötä. Oppilashuoltoryhmä vastaa niiden koulun
yhteisten toimintamallien laatimisesta, joilla ehkäistään koulunkäyntiin ja
oppimiseen liittyvien ongelmien syntymistä ja edistetään oppilaiden varhaista
tukemista. Kaikki kouluyhteisön jäsenet ja huoltajat voivat tarvittaessa tuoda
oppilaita, ryhmiä/luokkia tai kouluyhteisöä koskevia asioita tai huoliaan
oppilashuoltoryhmän käsittelyyn.

 

Kallislahden koulun oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori Milka Voutilainen, erityisopettaja Katja Räisänen, kouluterveydenhoitaja Laura Juvonen , koulukuraattori Pauli Kokkonen ja koulupsykologi Nina Finell.