Vanhempainyhdistys

Kellarpellon koulun vanhempainyhdistys ry

Vanhempainyhdistyksen tavoitteena on:
• luoda yhteishenkeä oppilaiden, kotien ja koulun välille
• tukea ja kannustaa lapsiamme opin ja elämän tiellä
• luoda oppilaille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö
• toimia vanhempien yhteistyöelimenä ja tarjota mahdollisuus kannanottojen esille tuomiseen
koulua – ja kasvatusta koskevissa asioissa sekä tarvittaessa koulun taustavoimana ja viestikanavana
kunnan päättäjiin päin
• tukea taloudellisesti koulun harrastus- ja retkitoimintaa

Vanhempainyhdistyksen säännöt