yleistä

Kellarpellon koulun jarjestysssaannot 2016

Kellarpellon koulu on esi-5-luokan alakoulu , jossa työskentelee joka päivä noin 220 henkeä.  Kuulun yhteydessä, samalla pihapiirissä omassa rakennuksessaan toimii Kellarpellon päiväkoti, jossa on n. 150 lasta ja n. 30 työntekijää.

Kellarpellon koulu on lapsen omat lähtökohdat huomioon ottava oppimispaikka. Meillä pidetään tärkeänä, että lapsemme oppivat löytämään omat vahvuutensa, saavat mahdollisuuksia oppimisen iloon ja kasvavat rehellisiksi.

Koulussamme puututaan lapsen elämään ripeästi. Meillä on luotu toimintamalleja erilaisiin ongelmatilanteisiin: kiusaamiseen, oppimisvaikeuksiin ja muihin koulupolun mutkiin.  Kaikki aikuiset toimivat lapsen parhaaksi.  Oppilastukitoiminnan lisäksi kasvatuksessa ja opetuksessa painotetaan tietotekniikan  ja  -verkkojen käyttöä ja tiedonhankintaa.

Koulun opetussuunnitelma on lupaus, joka koulun on toiminnallaan lunastettava.  Lupausten lunastamiseen tarvitsemme yhteistyötä huoltajien ja muiden tahojen kanssa. Huoltajat voivat vaikuttaa koululaistensa arkeen myös vilkkaasti toimivan vanhempainyhdistyksen kautta.

Koulussa on 10 perusopetuksen ryhmää joita ohjaa ja opettaa 10 luokanopettajaa. Meillä on myös yhteisiä opettajia naapurikoulujen kanssa: erityisopettajan jaamme kahden muun koulun kanssa. Koulunkäyntiavustajia meillä on luokissa viisi auttamassa ja tukemassa lapsia tavoitteiden saavuttamisessa. Muu henkilökunta tarjoaa tärkeitä tukipalveluita, jotta arkinen aherrus sujuisi joustavasti.

Kellarpellon alue  on  lapsiperheiden suosima, turvallinen länsikaupungin osa, jossa palvelut koko ajan paranevat uusien liikekiinteistöjen rakentamisen jälkeen.