Kouluterveydenhuolto

Tiedote kouluterveyskyselysta 2017

Koulu-ja opiskeluterveydenhuolto

KOULUTERVEYDENHUOLTO

Kouluterveydenhuolto on osa Itä-Savon sairaanhoitopiirin, Sosterin, toimintaa.

Terveydenhoitajan ja lääkärin lisäksi käytettävissä ovat hammashuolto, kuntoneuvola,

Perhepalvelukeskuksen toiminnot sekä lähetteellä erikoissairaanhoidon palvelut.

Tavoitteena on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen,

terveen kasvun ja kehityksen sekä opiskelun tukeminen luottamuksellisessa yhteis-

työssä vanhempien, opettajien sekä muun oppilashuoltohenkilöstön kanssa.

terveydenhoitaja Merja Kyttälä

on koululla koko koulupäivän keskiviikkoisin ja joka toinen perjantai

Vastaanotto ilman ajanvarausta klo 10-11

Muuna aikana tehdään terveystarkastuksia.

Puhelin 044 417 2374.  Puhelinaika koulupäiviä klo 7.45-8.00 ja 11.30-12.00

Wilmallakin voi ottaa yhteyttä, mutta SOSTERin tietoturvasäädösten mukaan emme saa keskustella sairausasioista Wilmassa emmekä tavallisessa sähköpostissa.

SOSTERIn vaihteen numero on 015 527 2000

SOSTERIN kotisivut löytyvät kaupungin sivujen kautta.

Koululääkäri Marianne Vanhala käy koululla joka toinen keskiviikko alkaen 4.9.13.   Lääkäri tekee oppilaiden määräaikaistarkastuksia sekä hoitaa koulunkäyntiin liittyviä sairaanhoidollisia asioita. Muut oppilaiden tarvitsemat lääkäripalvelut hoidetaan   terveyskeskuksessa tai yksityislääkärillä.

Jos oppilas sairastuu koulupäivän aikana, opettaja tai terveydenhoitaja toteaa sairauden ja opettaja antaa tarvittaessa luvan lähteä koulusta kesken päivän kotiin.

Terveydenhoitaja voi kirjoittaa poissaolotodistuksen huoltajalle alle 10-vuotiaan sairaan lapsen hoitamista varten. Yhteydenoton on tapahduttava ensimmäisenä poissaolopäivänä!

Terveydenhoitajan on aina tavattava lapsi ja häntä hoitamaan jäävä vanhempi.

Normaalikoulun päivinä joudutte tulemaan norssille tai hakemaan todistuksen terveyskeskuksesta

Koulutapaturman sattuessa opettajat ja terveydenhoitaja antavat ensiapua.

Huoltajaan otetaan yhteyttä, jos on tarpeen toimittaa oppilas yhteispäivystykseen.

Koulu on vakuuttanut oppilaat.  Vakuutusasiat hoitaa koulusihteeri.

Kouluterveydenhuolto on ennalta ehkäisevää toimintaa, joten päävastuu oppilaan sairastuessa on huoltajilla, joiden tulee järjestää lapselle asianmukainen hoito