Slide1
SLIDE1
PreviousNext

oppimisen tuki

erityisopetus luokilla 1-6

laaja-alainen erityisopettaja Riitta herttuainen
044 4175133
riitta.herttuainen@savonlinna.fi

Laaja-alainen erityisopettajan tukea suunnataan kaikille luokka-asteille. Ensisijainen tuki kohdistuu alkuopetuksen vaiheeseen ja tehostettua tukea saaville oppilaille. Myös erityisen tuen piirissä olevat oppilaat voivat tarpeen mukaan osallistua laaja-alaisen erityisopettajan opetukseen. Opetustunnit sovitaan luokka- ja oppilaskohtaisesti.

Opetus tapahtuu pääsääntöisesti oppilaan lukujärjestyksen mukaisten koulutuntien aikana. Opetus voi olla pienryhmä-, yksilö- tai samanaikaisopetusta.

erityisopetus luokilla 7-9

laaja-alainenne erityisopettaja Eero Welin
044 4175 146
eero.welin@savonlinna.fi

Kerimäen yhtenäiskoulun yläluokilla annetaan osa-aikaista erityisopetusta oppilaille, jotka selviytyäkseen opinnoista tarvitsevat tukea yleisopetuksen rinnalla. Erityisopetus tapahtuu pienryhmässä oppituntien aikana tai luokassa erityisopettajan toimiessa aineenopettajan työparina. Erityisopetusta voi saada 1-3 oppiaineessa. Erityisopetuksesta vastaa laaja-alainen erityisopettaja Eero Welin.