Slide1
SLIDE1
PreviousNext

TET

Yleistä työelämään tutustuttamisesta

Työelämään tutustuttamisen tarkoituksena on lähentää koulua ja ympäröivää yhteiskuntaa sekä helpottaa oppilaan uravalintaa.  Näitä aineksia sisältyy kaikkiin oppiaineisiin, erityisesti se korostuu oppilaanohjauksessa yhtenä sen osa-alueena.  Jo alaluokilla on  eri oppiaineiden yhteydessä pohdittu, mitä aikuisen työ on, on nähty koulussa päivittäin tapahtuvia työtehtäviä, on tarkasteltu omien vanhempien töitä ja kenties tutustuttu muutamaan lähiympäristön työpaikkaankin.

Työelämään tutustuminen korostuu yläluokilla, ja sen keskeisimpiä tavoitteita on tehdä työn ja ammattien maailma tutuksi nuorille heidän ikätasolleen sopivalla tavalla. Eli TETin avulla pyritään antamaan oppilaille virikkeitä tulevaa uranvalintaa varten sekä  parantamaan työn tuntemusta ja arvostusta. Lisäksi työelämän kokemukset lisäävät nuoren itsetuntemusta. Onnistuessaan TET-jaksot voivat osoittaa oppilaalle, mikä yhteys on koulussa opitun ja koulun ulkopuolisen elämän välillä. TET-jaksoilla on lisäksi sosiaalisesti kasvattava merkitys.

Työelämään tutustuttamisen toimintamuodot

Oppilaita tutustutetaan työelämään pääsääntöisesti kolmella tavalla:  a) oppitunneilla tapahtuva opetus/mahdolliset vierailijat luokissa, b) yrityksiin ja laitoksiin tapahtuvat tutustumiskäynnit sekä c) TET-päivät ja -jaksot.

 

TET-jaksot Kerimäen koulussa

7. luokka       kevätlukukaudella              1 päivä/oppilas

8. luokka       kevätlukukaudella              5 päivää/oppilas

9. luokka       syyslukukaudella                 5 päivää/oppilas

 

Lähtökohtana on, että oppilas tutustuu vähintään kahteen koulun ulkopuoliseen TET-paikkaan.

Oppilaat hankkivat TET-paikkansa itse.

 

LUKUVUODEN  2017 – 2018 TET -AJANKOHDAT:

 

7AB           29.3.2018

8ABC         23.4. – 27.4.2018 (vko 17)

9ABC        30.10. – 3.11.2017 (vko 44)