Slide1
SLIDE1
PreviousNext

koulupsykologi

Koulupsykologiin voivat ottaa yhteyttä kouluelämään ja -työskentelyyn liittyvissä kysymyksissä oppilaat ja heidän huoltajansa.

Yhteydenotto koulupsykologiin tapahtuu joko henkilökohtaisesti tai luokanopettajan/-valvojan tai erityisopettajan välityksellä. Huolenaiheena voi olla esim. oppimisen ja koulunkäynnin haasteet.

Koulupsykologin työn keskeisinä tavoitteina on 1) oppilaiden ja opiskelijoiden koulunkäynnin, opiskelun, oppimisen ja hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen sekä 2) koko koulu- ja oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin, turvallisuuden ja myönteisen ilmapiirin edistäminen.

Koulupsykologin työhön kuuluu:

1. Yhteisöllinen oppilas- ja opiskelijahuoltotyö. Konsultaatio ja yhteistyön tekeminen koulun henkilökunnan kanssa.

2. Tukikeskustelut, perhepalaverit ja ryhmämuotoinen keskusteluhoito. Lasten ja nuorten kehitykseen, psyykkiseen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä koulupsykologi tukee oppilaita ja heidän perheitään antamalla neuvontaa ja ohjausta.

3. Oppimis- ja muut psykologiset tutkimukset. Koulupsykologi voi selvittää ja arvioida oppilaan kehityksessä, koulunkäynnissä, opiskelussa tai oppimisessas esiin tulevia pulmia. Arvioiden ja tutkimusten perusteella suunnitellaan, suositellaan ja ollaan mukana toteuttamassa tarvittavaa tukea ja toimenpiteitä.

4. Kodin ja koulun välisen yhteistyön kehittäminen

Koulupsykologina toimii Teija Paananen, p. 044-417 4218. Puhelinaika on pe klo 10-11.30. Muina aikoina voi jättää soittopyynnön puhepostiin. Vastaanotto kaupungintalolla (Olavinkatu 27, B-osa, kolmas kerros, huone 306) tai koulussa etukäteen sovittuina aikoina. Ajanvaraus puhelimitse tai Wilman kautta.