Slide1
SLIDE1
PreviousNext

koulupsykologi

Koulupsykologiin voi ottaa yhteyttä kouluelämään ja – työskentelyyn liittyvissä kysymyksissä joko henkilökohtaisesti tai luokanopettajan/erityisopettajan välityksellä niin oppilaat kuin heidän vanhempansakin.

Tällaisia luokka-asteesta riippumattomia kysymyksiä tai huolenaiheita voivat olla esimerkiksi:

  • vaikeudet oppimisessa, kuten lukemisen ja kirjoittamisen ongelmat, matemaattiset vaikeudet tai tarkkaavuuden ja keskittymisen työläys
  • erilaiset oppilaan psyykkiseen hyvinvointiin liittyvät asiat kuten ahdistuneisuus tai mielialan alavireisyys

Yhteyttä koulupsykologiin voi ottaa wilman kautta, puhelimitse ja jättämällä tarvittaessa soittopyynnön vastaajaan. Puhelinaika on perjantaisin klo 10-11.30.

Teija Paananen
koulupsykologi
puhelin 044 417 4218