Slide1
SLIDE1
PreviousNext

kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on osa Itä-Savon sairaanhoitopiirin, Sosterin, toimintaa. Tavoitteena on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen, terveen kasvun ja kehityksen sekä koulunkäynnin tukeminen luottamuksellisessa yhteistyössä vanhempien, opettajien sekä muun oppilashuoltohenkilöstön kanssa.

Kouluterveydenhoitaja tapaa oppilaan vuosittain terveystarkastuksen merkeissä sekä yksilöllisen tarpeen mukaan. Sairausvastaanotolle hakeudutaan pääsääntöisesti terveysasemalle  tai yhteispäivystykseen. Tapaturmissa ja äkillisissä sairastapauksissa voi koulupäivän aikana tulla kouluterveydenhoitajan vastaanotolle.

Sosiaaliohjaaja on koulun sosiaalialan työntekijä. Häneltä saa apua, jos lapsella tai nuorella on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu muutoksia. Lapsi tai nuori voi saada tukea myös omaan elämäänsä ja kehitykseensä liittyvissä asioissa. Vanhemmat voivat keskustella kotitilanteesta tai kasvatusasioista.  Yhteistyötä tehdään sosiaali- ja terveystoimen muiden toimijoiden kanssa.

Kouluterveydenhoitaja ja sosiaaliohjaaja osallistuvat koulun oppilashuoltoryhmään. Koulun oppilashuoltoryhmä kehittää ennaltaehkäisevää työtä ja tarttuu yhteisöllisiin ilmiöihin.

Koululääkärintarkastukset ovat osa laajaa terveystarkastusta, joka tehdään 1. ja 5. luokan oppilaille. Oppilaan huoltajat kutsutaan mukaan laajaan terveystarkastukseen, tällöin tapaamisessa voidaan keskustella mahdollisista perheen tarvitsemista tukitoimista. Opettajan palaute oppilaan koulunkäynnistä on osa laajaa terveystarkastusta.

Hammashoito. Koululaisten hampaiden ja suun terveyttä hoidetaan hammashoitolassa.

  • Oppilaitos on vakuuttanut oppilaat koulutapaturmien varalta.
  • Koulutapaturman sattuessa oppilas toimitetaan ensiavun jälkeen tarvittaessa ensisijaisesti terveyskeskukseen. Huoltajaan otetaan yhteyttä. Koulutapaturmasta on ilmoitettava terveydenhoitajalle mahdollisimman pian.
  • Jos oppilas sairastuu koulupäivän aikana, opettaja tai terveydenhoitaja toteaa sairauden ja opettaja tai rehtori antaa tarvittaessa luvan lähteä koulusta kesken päivän kotiin.
  • Kouluterveydenhuolto on ennalta ehkäisevää toimintaa, joten päävastuu oppilaan sairastuessa on huoltajilla, joiden tulee järjestää oppilaalle asianmukainen hoito.

Terveydenhoitajan, koululääkärin ja sosiaaliohjaajan vastaanotot B-rakennuksessa.