Slide1
SLIDE1
PreviousNext

oppilashuoltoryhmä

Yhteisöllinen oppilashuolto 

OPPILASHUOLLON OHJAUSRYHMÄ

KOULUKOHTAINEN OPPILASHUOLTORYHMÄ

Oppilashuollon ohjausryhmä vastaa opetuksen järjestäjäkohtaisen oppilashuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. 

Ohjausryhmä Savonlinnan kaupunki:

Teija Mielonen, Savonlinnan Ammatti- ja aikuisopisto

Reima Härkönen, Taidelukio

Ilkka Luoma-aho, Nätkin koulu

Anna-Maija Huttunen, Sosteri

Marika Huupponen, lastensuojelu

Patricia Furrer, vastaava koulukuraattori

Eeva Karjalainen, nuorisotoimi, etsivä

Maija Tuominen, perhepalvelukeskus

Miika Väisänen, koulupsykologi, syksyllä 2020 Niina Finell, kun Miika poissa

Tuija Kauppinen, vs. sivistystoimenjohtaja, puheenjohtaja, sihteeri

Anna-Liisa Sairanen, varhaiskasvatuspäällikkö, sihteeri

 

- Rehtori johtaa ja kutsuu koolle 

- Ryhmän jäseniä rehtori, sosiaaliohjaaja, terveydenhoitaja, koulupsykologi, erityisopettajat, opettaja, opo, huoltaja ja oppilasjäsenet

-Vain yhteisöllisiä, koulun tasolla tapahtuvia asioita

-Huolehtii koulun tasolla opiskeluhuollon järjestämisestä, asettaa tavoitteet toiminnalle ja arvioi tavoitteiden toteutumista

 

 

Yksilökohtainen oppilashuolto

Yksilökohtainen oppilashuoltoryhmä/Monialainen asiantuntijaryhmä

PEDAGOGINEN RYHMÄ

-Kootaan opiskelijan yleistä hyvinvointia edistävään tarkoitukseen niistä toimijoista, jotka asian edistämisen kannalta ovat välttämättömiä 

-Monialainen, mikä tarkoittaa että ryhmässä on opetushenkilöstön lisäksi kouluterveydenhuoltoa sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja edustavia jäseniä sen mukaan kun käsiteltävä asia edellyttää.

-Opiskelija ja huoltaja pyydetään aina paikalle (opiskelijan ikä huomioitava)

-Suostumus ryhmän jäsenistöön huoltajalta/opiskelijalta

 

 

-Kootaan oppilasta opettavien opettajien keskuudesta 

-Monialainen, mikä tarkoittaa että ryhmässä on opetushenkilöstön lisäksi kouluterveydenhuoltoa sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja edustavia jäseniä sen mukaan kun käsiteltävä asia edellyttää. Konsultaatio sähköisesti koulupsykologilta vähintään, mikäli psykologi ei pääse paikalle.

-Kolmiportaisen tuen päätökset

-Huoltaja ja lapsi pyydetään paikalle

 

 

 

 

 

 

OPPILASHUOLLON VUOSIKELLO lv 2020-2021

 

ELOKUU SEISKAPÄIVÄ PÄÄKANNASSA 2.9.2020 

NIVELVAIHEEN TIEDONSIIRROT 6–>7 JA 9–>Toinen aste; opinto-ohjaaja

EO:N TESTIT JA TUNNIT

5, 7-9 lk TERVEYSTARKASTUKSET (syyslukukausi)

KERHOESITTELY

TUKIOPPILAIDEN KOULUTUS

LUOKKAKOHTAISIA VANHEMPAINILTOJA

9. lk ARVIOINTIKESKUSTELUT ALKAVAT

SYYSKUU OHR-SUUNNITELMAN PÄIVITYS 

TEHOSTETUN JA ERITYISEN TUEN TARKISTUKSET

OPPILASKUNNAN HALLITUSJÄSENTEN VALINNAT 1-9lk

TET 9.lk VKO 40

7.LK TET-päivä, koulun siistijöiden apuna toimiminen ALKAA

MINÄ KOULULAISENA-kyselyt ALKAVAT 5.lk

LOKAKUU SOSIAALIOHJAAJA HAASTATTELEE SEISKALUOKKALAISIA 

 

MARRASKUU 1.-5. lk ARVIOINTIKESKUSTELUT ALKAVAT
JOULUKUU
TAMMIKUU 1-6 lk TERVEYSTARKASTUKSET (kevätlukukausi) 

6.-8. lk ARVIOINTIKESKUSTELUT ALKAVAT

OHR:N MAHTAVA RYHMÄ

9.lk TUTUSTUVAT LUKIOIHIN

 

HELMIKUU SAMIPÄIVÄ 8LK 

ARVIOINTIKESKUSTELUT 1-8lk: 1.-6. luokilla ennen talvilomaa

7. ja 8. luokilla tammi-helmikuussa.

9. luokkalaisilla arviointikeskustelut käy opo

MAALISKUU  

TET 7.lk ja 8.lk

HUHTIKUU UUSIEN TUKIOPPILAIDEN VALINTA 

TEHOSTETUN JA ERITYISEN TUEN TARKISTUKSET

ALAKOULUVIERAILUT/NIVELPALAVERIT huhti-toukokuun vaihteessa

TULEVIEN 7 LK:N  MUODOSTAMINEN

TOUKOKUU TUKARIKOULUTUS 

TULEVIEN SEISKOJEN TUTUSTUMINEN  + VANH.ILTA ti 19.5.2020

KUMMITUKIOPPILAIDEN VALINTA

OPPILASHUOLTOTOIMINNAN ARVIOINTI