Slide1
SLIDE1
PreviousNext

oppilashuoltoryhmä

Yhteisöllinen oppilashuolto 

OPPILASHUOLLON OHJAUSRYHMÄ

KOULUKOHTAINEN OPPILASHUOLTORYHMÄ

Oppilashuollon ohjausryhmä vastaa opetuksen järjestäjäkohtaisen oppilashuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. 

Ohjausryhmä Savonlinnan kaupunki:

Teija Mielonen, Savonlinnan Ammatti- ja aikuisopisto

Reima Härkönen, Taidelukio

Ilkka Luoma-aho, Nätkin koulu

Anna-Maija Huttunen, Sosteri

Marika Huupponen, lastensuojelu

Patricia Furrer, vastaava koulukuraattori

Eeva Karjalainen, nuorisotoimi, etsivä

Maija Tuominen, perhepalvelukeskus

Miika Väisänen, koulupsykologi, syksyllä 2020 Niina Finell, kun Miika poissa

Tuija Kauppinen, vs. sivistystoimenjohtaja, puheenjohtaja, sihteeri

Anna-Liisa Sairanen, varhaiskasvatuspäällikkö, sihteeri

 

- Rehtori johtaa ja kutsuu koolle 

- Ryhmän jäseniä rehtori, sosiaaliohjaaja, terveydenhoitaja, koulupsykologi, erityisopettajat, opettaja, opo, huoltaja ja oppilasjäsenet

-Vain yhteisöllisiä, koulun tasolla tapahtuvia asioita

-Huolehtii koulun tasolla opiskeluhuollon järjestämisestä, asettaa tavoitteet toiminnalle ja arvioi tavoitteiden toteutumista

 

 

Yksilökohtainen oppilashuolto

Yksilökohtainen oppilashuoltoryhmä/Monialainen asiantuntijaryhmä

PEDAGOGINEN RYHMÄ

-Kootaan opiskelijan yleistä hyvinvointia edistävään tarkoitukseen niistä toimijoista, jotka asian edistämisen kannalta ovat välttämättömiä 

-Monialainen, mikä tarkoittaa että ryhmässä on opetushenkilöstön lisäksi kouluterveydenhuoltoa sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja edustavia jäseniä sen mukaan kun käsiteltävä asia edellyttää.

-Opiskelija ja huoltaja pyydetään aina paikalle (opiskelijan ikä huomioitava)

-Suostumus ryhmän jäsenistöön huoltajalta/opiskelijalta

 

 

-Kootaan oppilasta opettavien opettajien keskuudesta 

-Monialainen, mikä tarkoittaa että ryhmässä on opetushenkilöstön lisäksi kouluterveydenhuoltoa sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja edustavia jäseniä sen mukaan kun käsiteltävä asia edellyttää. Konsultaatio sähköisesti koulupsykologilta vähintään, mikäli psykologi ei pääse paikalle.

-Kolmiportaisen tuen päätökset

-Huoltaja ja lapsi pyydetään paikalle