koulut

edu.savonlinnaseutu.fi -verkkopalvelun yhteistyökoulut

edu.savonlinnaseutu.fi -verkkopalvelu Joensuun yliopiston Savonlinnan koulutus ja kehittämiskeskuksen “Alueellisen tietämyksenhallinnan ja osaamisen kehittäminen” – hankkeen ja Savonlinnan sivistysviraston “Savonlinnanseudulta muutosta perusopetukseen” (SAMPO) -hankkeiden yhteinen verkkopalvelu jonka tavoitteena on seudullisen kaikille seudun opettajille avoimen pedagogisen verkkoympäristön rakentaminen. Nykyaikaisen tietotekniikan soveltamisella voidaan parhaimmillaan saada aikaan helpotusta opettajan arjen rutiineihin. Tämä tarkoittaa joustavaa, ajasta ja paikasta riippumatonta kanssakäymistä sekä tasa-arvoa tiedonsaantiin ja tiedon jakamiseen.

Verkkopalvelun kehittäminen on saanut Euroopan sosiaalirahaston hankerahoituksen.

Aikuislukio
Anttolan koulu
Enonkosken koulu
Juvolan koulu
Kallislahden koulu
Kellarpellon koulu
Kerimäen kirkonkylän koulu
Kerimäen lukio
Kerimäen yläkoulu
Kulennoisen koulu
Kumpurannan koulu
Louhen koulu
Mertalan koulu
Nätkin koulu
Nojanmaan koulu
Pihlajaniemen koulu
Pihlajaveden koulu
Punkaharjun koulu 0-6
Punkaharjun koulu 7-9
Punkaharjun lukio
Särkilahden koulu
Savonrannan koulu
Talvisalon koulu