Erityisopetus

OSA-AIKAINEN ERITYISOPETUS OPPILAAN KOULUTYÖSKENTELYN TUKENA

Perusopetuksen tehtävä on antaa oppilaalle mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen. Erityisopetuksen tavoitteena on tukea ja vahvistaa oppilaan oppimisvalmiuksia ja -taitoja sekä edesauttaa perustietojen ja -taitojen omaksumista. Erityisopetuksen järjestämisen lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet. Osa-aikaisessa erityisopetuksessa paneudutaan yhdessä oppilaan kanssa yksilöllisesti ja tarkasti juuri niihin asioihin, joissa oppilas tarvitsee lisätukea.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan joustavin järjestelyin yksilöopetuksena, pienessä ryhmässä tai samanaikaisopetuksena koulutyön ohessa.


YHTEISTYÖ JA YHTEYDENOTTO

Oppilaat ohjautuvat erityisopetukseen erilaisten kartoitusten sekä opettajien, vanhempien tai oppilaiden itsensä tekemien aloitteiden pohjalta.

Erityisopettaja tekee tiivistä yhteistyötä luokan- ja aineenopettajien, muiden oppilaan kanssa työskentelevien aikuisten sekä kodin kanssa. Erityisopettajaan voi ottaa yhteyttä joko suoraan henkilökohtaisesti tai koulun henkilökunnan kautta.

Laaja-alaisena erityisopettajana toimii Nina Bruce, puh. 044 417 5454