Oppilaskunta

Tavoitteet:

Oppilaskunnan toiminta alakouluissa on yksi tapa ehkäistä syrjäytymistä. Oppilaskuntatoiminta

alakoulussa ohjaa ottamaan vastuuta yhteisistä asioista. Oppilaskunnan tehtävänä on kehittää

vastuuntuntoa ja vähentää kouluhaluttomuutta.

Oppilaskunnan hallitukseen valitaan yksi tyttö ja poika jokaisesta luokasta. Hallitus tekee ehdotuksia

opettajakunnalle ja vanhempainyhdistykselle sekä etsii hyviä käytäntöjä.

Oppilaskunta osallistuu tapahtumien järjestämiseen ja toteuttaa niitä.

Louhen koulun ensimmäiset oppilaskuntavaalit järjestettiin 20.1.2012. Oppilaskunta aloitti

toimintansa 25.1. Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa keskiviikkoaamuisin.