Toiminta-ajatus

Oppilaita ohjataan hyvään käytökseen ja toisten ihmisten
huomioon ottamiseen.

Koulu pyrkii kasvattamaan vahvan itsetunnon ja hyvän ilmaisutaidon omaavia yksilöitä, jotka oppivat ottamaan vastuuta omasta
koulutyöstään.

Koulumme tavoite on tarjota oppilaille opiskeluun innostava
oppimisympäristö, jossa kodin ja koulun yhteistyötä arvostetaan ja jatkuvasti kehitetään.