Koulutyön tukihenkilö/koulupsykologi

Alla koulukuraattorin ja koulupsykologin esittely.

Koulukuraattorin tehtävänä on toimia oppilaiden psykososiaalisena tukena

ja elämäntaitojen edistäjänä yhteistyössä vanhempien, kouluyhteisön sekä koulun
oppilashuollon henkilöstön kanssa. Kuraattorin tukena ovat tarvittaessa
myös lastensuojelun, koulutoimen, terveydenhuollon, seurakunnan, poliisin
sekä vapaa-ajan sektorin työntekijät.

Oppilas voi puhua myös sellaisista kotiin ja vapaa-aikaan liittyvistä asioista, jotka saattavat
vaikuttaa koulunkäyntiin. Koulukuraattori toimii yksittäisten oppilaiden apuna ja tukena esim.
koulumotivaatio ja kiusaamis- asioissa, tunne-elämän ongelmissa, oppilaiden
keskinäisissä pulmatilanteissa, kriisitilanteissa ja muuttuneissa perhetilanteissa.
Kuraattorin palvelut ovat kaikille avoimia, maksuttomia ja luottamuksellisia.

Tarja Niskanen: 044 417 5456, (yhteydenotto Wilman kautta)

HEI!

Koulupsykologi kuuluu
koulun oppilashuoltoryhmään ja tuo koulumaailmaan psykologista tietämystä.
Koulupsykologi tekee mm. oppimiseen, kehitykseen ja psyykkiseen hyvinvointiin
liittyviä psykologisia tutkimuksia ja ohjaa perheitä tarvittaessa ulkopuolisten
tukipalveluiden piiriin. Myös tukikeskustelut oppilaiden kanssa kuuluu
koulupsykologin työnkuvaan. Yhteistyö vanhempien ja kouluväen kanssa on
ensiarvoisen tärkeää.

Koulupsykologin palvelut
ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Pääasiassa
koulupsykologin asiakkaaksi tullaan oppilashuoltoryhmän kautta. Myös vanhemmat
voivat olla suoraan yhteydessä, jos jokin lapsen oppimisessa tai tunne-elämän
asioissa mietityttää.

Puhelinnumero on 044-4174214. Sähköposti on miika.väisänen@savonlinna.fi

 

Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen

terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä

lisäävää toimintaa. Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman

mukainen oppilashuolto sekä oppilashuollon palvelut, jotka ovan kansanterveyslaissa tarkoitettu

kouluterveydenhuolto sekä lastensuojelulaissa tarkoitettu koulunkäynnin tukeminen.

Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville sekä oppilashuoltopalveluista

vastaaville viranomaisille. Sitä toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa.

Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä tukea. Oppilashuollolla edistetään lapsen

ja nuoren oppimista sekä tasapainoista ja tervettä kasvua ja kehitystä.

 

Louhen koulun oppilashuoltoryhmä kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa. Laajennettu

oppilashuoltoryhmä kokoontuu kaksi kertaa lukuvuoden aikana.