Toiminta-ajatus/painopistealueet

KOULUN TOIMINTA-AJATUS

Oppilaita ohjataan hyvään käytökseen ja toisten ihmisten huomioon ottamiseen.

Koulu pyrkii kasvattamaan vahvan itsetunnon ja hyvän ilmaisutaidon omaavia yksilöitä, jotka oppivat ottamaan vastuuta omasta koulutyöstään.

Koulumme tavoite on tarjota oppilaille opiskeluun innostava oppimisympäristö, jossa kodin ja koulun yhteistyötä arvostetaan ja jatkuvasti kehitetään.