Ruoka- ja välipalalistat

Kouluruokailu:

Kouluruokailu on olennainen osa koulun opetus- ja kasvatustehtävää. Kouluruokailun ravitsemuksellinen merkitys oppilaan hyvinvoinnin, terveyden ja työtehon ylläpitäjänä on kansanterveydellisestikin tärkeä.

Kouluruokailu alkaa klo 11. Ruokailuun mennään porrastetusti.

Ruokailu tapahtuu ruokasalissa, jossa opettajat ohjaavat oppilaita hyviin ruokailutapoihin ja hillittyyn ja rauhalliseen käyttäytymiseen. Ruokailutilanteissa painotetaan terveellisen ja monipuolisen ruuan merkitystä kasvavalle lapselle.

Ruokailutilanteen tulee olla jokaiselle oppilaalle miellyttävä ja turvallinen tilaisuus, jota ei tarvitse jännittää.

Pitkinä päivinä oppilaat voivat tuoda kotoa mukaansa välipalaa.

Koulussa tarjotaan myös maksullista välipalaa.