0


Luonnontieteellis-matemaattinen luokka, LuMa-luokka, tarjoaa ylöspäin eriyttävää opetusta matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa. Luonnontieteellinen painotus huomioidaan kaikkien oppiaineiden sisällöissä.

Mertalan koulun ensimmäinen LuMa-yläluokka aloitti 1.8.2018. Tuolloin käynnistettiin 7. luokan ryhmä. Lukuvuonna 2020-2021 LuMa-luokka toimii jo kaikilla yläluokan 7-9 luokilla.

Lisätietoja LuMa-luokasta löydät tämän linkin takaa.

Mertalan koulu järjestää tiistaina 3.11. klo 18 etätiedotustilaisuuden LuMa-luokan toiminnasta ja sille hakemisesta LuMa-luokasta kiinnostuneille kuudennen luokan oppilaille ja heidän vanhemmilleen. Tilaisuuteen pääsee osallistumaan Wilmassa lähetetyn linkin kautta.

Tervetuloa tutustumaan!

Saila Heikkinen
Mertalan koulun rehtori

———————————————————————————————————————-

Lukuvuoden 2021-2022 LuMa-luokan valinta-aikataulu

  • ti 3.11.20 klo 18 tiedotustilaisuus Mertalan koululla LuMa-yläluokalle hakemisesta ja LuMa-yläluokkatoiminnasta
  • 16.11.-4.12.2020 hakuaika lukuvuodelle 2021-2022. LuMa-yläluokalle hakeminen on samalla ilmoittautuminen valintakokeeseen.
  • Vko 3-5/2021 valintakokeet Mertalan koululla
  • Vko 7-8/2021 Sivistystoimenjohtajan päätös LuMa-luokalle valinnasta
  • 12.3.2021 mennessä huoltajan ilmoitettava kirjallisesti LuMa-yläluokan paikan vastaanottamisesta

Comments are closed.