Linkkivinkkejä

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, Savonlinna (2020)

https://www.savonlinna.fi/wp-content/uploads/2021/04/17145-Lasten_ja_nuorten_hyvinvointisuunnitelma.pdf

Kouluterveyskysely

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kouluterveyskysely

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kouluterveyskysely/kouluterveyskyselyn-tulokset

(17.9.2021)

Ravitsemus ja ruokailu

https://www.tervekoululainen.fi/ylakoulu/ravinto/ateriarytmi/

https://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/hyva-tavaton-ruoka-ja-tapakulttuuri/arkiruoka/10-syyta-syoda-kouluruokaa

https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus–ja-ruokasuositukset/erityisruokavaliot/

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/tietoa-kouluruokailusta

https://vanhempainliitto.fi/blogi/kouluruokailu-mika-ihana-palvelu/

Uni ja lepo

https://www.tervekoululainen.fi/ylakoulu/lepo-ja-uni/unen-tarve/

https://www.mll.fi/vanhemmille/tietoa-lapsiperheen-elamasta/lapsen-uni/

Lapset ja media

https://www.mll.fi/vanhemmille/tietoa-lapsiperheen-elamasta/lapset-ja-media/

https://cdn.mll.fi/prod/2018/08/13130250/Vanhempana_digiajassa_esite.pdf

https://www.mll.fi/vanhemmille/tietoa-lapsiperheen-elamasta/hyvinvointia-digiajassa/tasapainoinen-media-arki/

https://www.mll.fi/vanhemmille/tietoa-lapsiperheen-elamasta/hyvinvointia-digiajassa/mediankayton-saannostelya-ja-rajaamista/

https://www.mll.fi/vanhemmille/tietoa-lapsiperheen-elamasta/hyvinvointia-digiajassa/merkkeja-liiallisesta-ruutuajasta/

https://www.mll.fi/vanhemmille/tietoa-lapsiperheen-elamasta/hyvinvointia-digiajassa/nettikiusaaminen/

Ihmissuhteet

https://www.sosteri.fi/asiointi/sahkoiset-palvelut/palveluluukku/

https://www.mielenterveysseurat.fi/savonlinna/

https://www.mielenterveysseurat.fi/savonlinna/kriisikeskus/

Liikunta ja yhdessä tekeminen

https://www.tervekoululainen.fi/ylakoulu/fyysinen-aktiivisuus/suomalaisen-nuoren-liikunta/

https://ukkinstituutti.fi/liikkuminen/liikkumisen-suositukset/lasten-ja-nuorten-liikkumissuositus/

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162984

https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/kiusaamisen-vastainen-tyo-kouluissa-ja-oppilaitoksissa

Harrastukset ja luova toiminta

https://ohjaamosavonlinna.fi/vapaa-aika/

https://www.savonlinnanhattu.fi/linkkeja-harrastuksiin/liikuntaharrasteet/yksilolajit/

https://www.savonlinnanhattu.fi/harrastevalinevarasto/

https://www.savonlinna.fi/asukas/nuoret/nuorisotilat/

Vanhemmille

https://www.mll.fi/vanhemmille/

https://www.mll.fi/vanhemmille/tietoa-lapsiperheen-elamasta/vanhemmuus-ja-kasvatus/uskalla-kuunnella-podcast-vanhemmuuden-kipupisteisiin/

https://www.mll.fi/vanhemmille/tietoa-lapsiperheen-elamasta/elamaa-kouluikaisen-kanssa/

https://www.mll.fi/vanhemmille/tietoa-lapsiperheen-elamasta/elamaa-nuoren-kanssa/

https://vanhempainliitto.fi/artikkelit/hyvinvointi/

https://www.mll.fi/vanhemmille/tukea-perheen-huoliin-ja-kriiseihin/kiusaaminen/kiusaaminen_netissa/

https://www.terveyskyla.fi/lastentalo/tietoa-lasten-sairauksista/kehitykselliset-poikkeavuudet-ja-oppimisvaikeudet/oppimisvaikeudet

https://oppimisvaikeus.fi/

https://www.savonlinnanhattu.fi/avustushakemuskaavake/

https://www.savonlinna.fi/asukas/kasvatus-ja-opetus/avoin-kohtaamispaikka/