Erasmus+

Mertalan koulu oli mukana Erasmus+ -hankkeessa vuosina 2016-2019 detmoldilaisen Geschwister-Scholl-Gesamtschulen kanssa. Tällä hetkellä yhteistyötä viritellään uudelleen erilaisten pienten projektien kautta.

Alla lyhyt kuvaus toteutetusta hankkeesta.

 

Hankkeen lyhyt esittely

Erasmus+ -hanke “Wald – Vielfalt, Bedeutung und Einfluss auf nationaler und europäischer Ebene”

Lukuvuosi 2016-2017
Kirjallisuus: runot, sadut  keijut ja muut oliot
Metsä harrastuspaikkana
Metsä eri vuodenaikoina
(Detmold: tekstiilityö + draama  esitys kouluteatteriviikolla)
Saksaan vko 19

Lukuvuosi 2017-2018
Erilaisia lopputuotteita  puusta (puuesineet, huonekalut, mökit, vaneri…)
Metsätalousammatit
Metsätalous: metsätyypit, metsien hoito, työkoneet
biologia, maantieto, käsityö, opo…
Saksalaiset Savonlinnassa vko 38

Lukuvuosi 2018-2019
Yhteistyö metsänhoitoyhdistysten kanssa
Kulttuuri- ja talousmetsä
Jokamiehenoikeudet
4/2018 vierailu Detmoldiin
9/2018 saksalaiset Savonlinnassa
Yöpyminen metsässä, sienet, marjat, kalastus  ruoanlaitto
Eläimet, kasvit eri alueilla, eri metsätyypeissä
Metsien vaikutus ilmastoon
5/2019 projektin päätös Detmoldissa, töiden esittely jne. Sama myös Savonlinnassa