Tukioppilaat

Tukioppilastoiminnan tavoitteena on luoda ilmapiiriä, jossa kaikki kouluyhteisön jäsenet tulevat hyväksytyksi. Tukioppilastoiminnalla pyritään lisäämään nuorten välistä vastuuntuntoa, vaikuttamismahdollisuuksia ja yhteistyötä koulussa.

Uudet tukioppilaat valitaan seitsemäsluokkalaisista toukokuussa. Toiminnassa mukana olevat tukioppilaat ovat 8. ja 9. -luokkalaisia, vapaaehtoisia oppilaita, jotka haluavat toimia kouluyhteisön hyväksi ja auttaa muita oppilaita. Tukioppilaat saavat tehtäväänsä koulutuksen ja osallistuvat toiminnan suunnitteluun. Jokaisella 5., 6. ja 7. luokalla on omat tukioppilaat: neljän tukioppilaan ryhmä, joka tutustuttaa heidät uuteen kouluun ja pitää tutustumistunteja.

Tukioppilaat ovat mukana järjestämässä erilaisia tapahtumia, mikä luo me-henkeä koulussa ja edesauttaa hyväksyvän ja myönteisen ilmapiirin ja yhteisön syntymistä.

Tukioppilaiden keskuudesta valitaan oppilasedustaja koulun oppilashuoltoryhmään.

Tukioppilastoimintaa ohjaavat opettajat ovat Ulla Saarenpää ja  Atte Saastamoinen.