Tukioppilaat

Tukioppilas on reilu kaveri, esikuva, luottamus- ja yhdyshenkilö oppilaitten ja koulun henkilökunnan välillä.

Jokaisella 6. ja 7. luokalla on ”omat” kummitukioppilaansa.

Näkyvimmin tukioppilaat ovat esillä seitsemäsluokkalaisten parissa. Tukioppilaat tutustuttavat heidät uuteen kouluun ja pitävät heille tutustumistunteja.

Tukioppilaat ovat mukana järjestämässä erilaisia tapahtumia ja luovat omalta osaltaan yhteishenkeä kouluumme.

Tukioppilastoimintaa ohjaavat opettajat Ulla Saarenpää ja Niina Salmenpää.