Opetus

Koulumme on painottunut taide- ja taitoaineisiin sekä luonnontieteisiin.
Koulussamme on musiikkipainotteiset vuosiluokat viidenneltä luokalta alkaen.
LuMa-luokat toimivat 7.-luokalta alkaen.