Laatukyselyn tulokset

Mertalan koulussa halutaan kehittää opetuksen laatua valtakunnallisten laatukriteereiden mukaan. Tähän perustuen keväällä 2015 laadittiin oppilaille laatukysely. Tässä tärkeimmät tulokset.