Valinnaisaineet lv. 2023-2024

Tuntijakotaulukko

Tutustu tuntijakotaulukon avulla ennen valinnaisaineiden valitsemista mitä yhteisiä oppiaineita opiskellaan milläkin luokilla.

Tuntijakotaulukko lukuvuonna 2022-2023


5.-6.-luokkien valinnaisaineet lukuvuodelle 2022-2023

Oppilaalla on 5. luokalla yksi kurssi ja 6. luokalla kaksi kurssia valinnaisaineita.

5.-6.lk kuvaukset

valinnaisainekortti 5.-6. luokat

 

7.-9.-luokkien valinnaisaineet lukuvuodelle 2022-2023

Oppilaalla on 7. luokalla valittavana 1 kurssi, 8. luokalla 3 kurssia ja 9. luokalla 2 kurssia. Poikkeuksena ovat ne oppilaat, jotka ovat valinneet ylimääräisiä kieliä. Nämä oppilaat valitsevat kursseja muita oppilaita enemmän.

Tuleva 7.-luokkalainen:

Kun alat miettiä valintoja 7. luokalle, sinun kannattaa ensin perehtyä kurssikuvauksiin ja tuntijakotaulukkoon (sivun alussa), josta näet mitä aineita opiskellaan yhteisinä aineina 7. – 9. luokilla. Sinulla alkaa uusina aineina fysiikka, kemia, kotitalous, oppilaanohjaus ja terveystieto.

Sinulla on valinnaisia yksi kurssi (=1 tunti).

Valinnaisaineiden valintoihin saat opastusta omalta luokanopettajaltasi ja yläkoulun rehtorilta.

  • LuMa-luokkalainen: Sinun valintasi on kurssi LuMa701 (teknologia).
  • musiikkiluokkalainen: Sinun valintasi on kurssi MUp01.

7.lk kuvaukset

valinnaisainekortti 7. luokka

 

Tuleva 8.-luokkalainen:

Sinulla on kolme kurssia valinnaisaineita. Ja niiden lisäksi opiskelet koulukohtaisina taide/taitoaineina yhden kurssin kuvataidetta ja käsitöitä.

  • LuMa-luokkalainen: Sinun valintasi on kurssi LuMa803 (matematiikka) ja kaksi muuta valinnaiskurssia.
  • musiikkiluokkalainen: Sinun valintasi  on kurssi MUp05 ja kaksi muuta valinnaiskurssia. Koulukohtaiset aineesi ovat kuvataide ja musiikki.

8.lk kuvaukset

valinnaisainekortti 8. luokka

 

Tuleva 9.-luokkalainen:

Sinulla on kaksi kurssia valinnaisaineita.

  • LuMa-luokkalainen: Sinun valintasi on kurssi LuMa906 (fysiikka ja kemia) ja yksi muu valinnaiskurssi
  • musiikkiluokkalainen: Sinun valintasi on MUp09 ja yksi muu valinnaiskurssi.

9.lk kuvaukset

valinnaisainekortti 9. luokka

 

HUOM:

Keskustele vanhempiesi kanssa valinnoistasi.

Tee kurssivalinnat oman mielenkiintosi mukaan, valitse mielellään eri oppiaineisiin liittyviä kursseja.

Mieti myös varavalintasi, joka otetaan käyttöön, mikäli johonkin ryhmään ei tule riittävästi oppilaita tai mikäli lukujärjestyksessä menisi kaksi (2) valintaa päällekkäin (varavalinta on yhtä tärkeä valinta kuin varsinainen valinta).

Huomaa myös, että valinnaisaineita ei myöhemmin vaihdeta toiseen aineeseen!