Erityisopettajat

Satu Kurki, puh. 044 417 4547, luokat 1-5

Timo Aarnio, puh. 050 476 1213, luokat 6 ja 8

Harri Latonummi, puh. 044 417 4546, luokat 7 ja 9

Leena Nenonen, puh. 044 417 4545, pienryhmä 3-4

Johanna Ralli, puh. 050 475 7626, pienryhmä 5-6

  • Erityisopetus on koulun tarjoama tukitoimi, jonka tavoitteena on parantaa oppilaiden oppimisvalmiuksia ja -taitoja sekä edesauttaa perustaitojen ja -tietojen omaksumista.
  • Osa-aikainen erityisopetus tapahtuu joustavasti normaalin koulutyön yhteydessä. Erityisopettajan johdolla oppilas työskentelee joko yksin tai pienryhmässä. Erityisopettaja voi työskennellä myös samanaikaisopetuksessa.
  • Oppilaat ohjautuvat erityisopetukseen erilaisten kartoitusten, opettajien, huoltajien tai oppilaiden itsensä tekemien aloitteiden pohjalta.
  • Erityisopettaja tekee tiivistä yhteistyötä muiden opettajien kanssa.
  • Puhe- ja äännevirheiden korjaaminen painottuu ensimmäiselle luokalle. Huoltajan tulee sitoutua valvomaan lapsen kotiharjoittelua.