Erityisopettajat

Markku Kiiski, puh. 044-4174540, luokka 4B + muu tarve

Soile Kosonen 2vvt

Satu Kurki, puh. 044-4174547, luokat 1A, 1-2, 2A, 4A, 6ABCD

Harri Latonummi, puh. 044-4174546, luokat 7F, 8ABCDE ja 9. luokat,

Leena Nenonen, puh. 044-4174545 luokat 3AB, ja 5ABC, 5-6 ja 7ABCDE ja 8F

Erityisopetus on koulun tarjoama tukitoimi, jonka tavoitteena on parantaa oppilaiden oppimisvalmiuksia ja -taitoja sekä edesauttaa perustaitojen ja -tietojen omaksumista.

Osa-aikainen erityisopetus tapahtuu joustavasti normaalin koulutyön yhteydessä. Erityisopettajan johdolla oppilas työskentelee joko yksin tai pienryhmässä. Erityisopettaja voi työskennellä myös samanaikaisopetuksessa.

Oppilaat ohjautuvat erityisopetukseen erilaisten kartoitusten, opettajien, huoltajien tai oppilaiden itsensä tekemien aloitteiden pohjalta.

Erityisopettaja tekee tiivistä yhteistyötä muiden opettajien kanssa.

Puhe- ja äännevirheiden korjaaminen painottuu ensimmäiselle luokalle. Huoltajan tulee sitoutua valvomaan lapsen kotiharjoittelua.