Erityisopettajat

Satu Kurki, puh. 044-4174547
- luokat 1AB, 2 AB, 3AB, 4AB ja 6ABCD

Harri Latonummi, puh. 044-4174546
- luokat 8ABCDE ja 9ABCDEF

Leena Nenonen, puh. 044-4174545
- luokat 5ABC, 5-6 MU ja 7ABCDEF

  • Erityisopetus on koulun tarjoama tukitoimi, jonka tavoitteena on parantaa oppilaiden oppimisvalmiuksia ja -taitoja sekä edesauttaa perustaitojen ja -tietojen omaksumista.
  • Osa-aikainen erityisopetus tapahtuu joustavasti normaalin koulutyön yhteydessä. Erityisopettajan johdolla oppilas työskentelee joko yksin tai pienryhmässä. Erityisopettaja voi työskennellä myös samanaikaisopetuksessa.
  • Oppilaat ohjautuvat erityisopetukseen erilaisten kartoitusten, opettajien, huoltajien tai oppilaiden itsensä tekemien aloitteiden pohjalta.
  • Erityisopettaja tekee tiivistä yhteistyötä muiden opettajien kanssa.
  • Puhe- ja äännevirheiden korjaaminen painottuu ensimmäiselle luokalle. Huoltajan tulee sitoutua valvomaan lapsen kotiharjoittelua.