Erityisopettajat

Iina Herranen, puh. 044-4174545, luokat 1, 6EF, 7ACDE

Johanna Korpelainen, puh.044-4174588, luokat 6ABCD

Satu Kurki, puh. 044-4174547, luokat 2AB, 3AB, 4AB ja 5ABCD

Harri Latonummi, puh. 044-4174546, luokat 7B sekä 8. ja 9. luokat

Anna Lätti

Leena Nenonen, 7F-luokka

Erityisopetus on koulun tarjoama tukitoimi, jonka tavoitteena on parantaa oppilaiden oppimisvalmiuksia ja -taitoja sekä edesauttaa perustaitojen ja -tietojen omaksumista.

Osa-aikainen erityisopetus tapahtuu joustavasti normaalin koulutyön yhteydessä. Erityisopettajan johdolla oppilas työskentelee joko yksin tai pienryhmässä. Erityisopettaja voi työskennellä myös samanaikaisopetuksessa.

Oppilaat ohjautuvat erityisopetukseen erilaisten kartoitusten, opettajien, huoltajien tai oppilaiden itsensä tekemien aloitteiden pohjalta.

Erityisopettaja tekee tiivistä yhteistyötä muiden opettajien kanssa.

Puhe- ja äännevirheiden korjaaminen painottuu ensimmäiselle luokalle. Huoltajan tulee sitoutua valvomaan lapsen kotiharjoittelua.