Koulukuraattori

Mertalan koulun opiskeluhuollon kuraattoripalvelut ovat jokaisen oppilaan ja perheen käytettävissä alkaen ensimmäisestä vuosiluokasta aina peruskoulun päättymiseen asti. Kuraattorin palvelut ovat kaikille avoimia ja luottamuksellisia, matalan kynnyksen palveluja.

Koulukuraattori auttaa, ohjaa ja tukee oppilasta koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Oppilas voi keskustella kuraattorin kanssa myös sellaisista kotiin ja vapaa-aikaan liittyvistä asioista, jotka saattavat vaikuttaa koulunkäyntiin. Yhteistyö perheiden kanssa on tärkeää. Kuraattorit toimivat yksittäisten oppilaiden tukena esimerkiksi koulumotivaatio- ja kiusaamisasioissa, tunne-elämän haasteissa, oppilaiden keskinäisissä pulmatilanteissa, kriisitilanteissa ja muuttuneissa perhetilanteissa. Kuraattori toimii moniammatillisesti, joten tukikeskustelujen ja kartoitusten lisäksi kuraattori ohjaa tarvittaessa oppilaita ja perheitä koulun ulkopuolisten tukipalveluiden piiriin.

Oppilaat voivat tulla itsenäisesti kuraattorin luo tai muutoin olla yhteydessä. Huoltajat sekä muut oppilaan läheiset ihmiset sekä koulun henkilökunta ja muut viranomaiset voivat ottaa kuraattoriin yhteyttä.

Mertalan alakoulun kuraattori Laura Lavikainen

on paikalla Mertalassa pääsääntöisesti joka toinen keskiviikko sekä torstaisin ja perjantaisin.

Yhteyttä voit ottaa: Wilma-viestillä, puhelimitse 050 476 6884 tai laura.lavikainen@etelasavonha.fi.

Mertalan yläkoulun kuraattori Hanna Poutanen

on paikalla Mertalassa pääsääntöisin maanantaisin, tiistaisin ja perjantaisin.

Yhteyttä voit ottaa: Wilma-viestillä, puhelimitse 044 417 5456 tai hanna.poutanen@etelasavonha.fi.