Koulupsykologi

Koulupsykologiin voi ottaa yhteyttä kouluelämään ja -työskentelyyn liittyvissä kysymyksissä erityisopettajan tai koulukuraattorin välityksellä niin oppilaat kuin heidän vanhempansakin. Tällaisia luokka-asteesta riippumattomia kysymyksiä tai huolenaiheita voivat olla esimerkiksi:

  • mahdolliset vaikeudet oppimisessa, kuten lukemisen ja kirjoittamisen ongelmat, matemaattiset vaikeudet tai tarkkaavuuden ja keskittymisen työläys. Oppilaan opetuksen järjestämiseen liittyvänä tukitoimena voidaan tehdä oppimisvalmiuksien arvio. Psykologin tutkimukseen sisältyy vanhempien ja opettajien haastattelu/kyselylomakkeet, tutkimustehtävien tekeminen oppilaan kanssa (2 – 6 käyntiä) sekä tutkimuspalaute.
  • erilaiset oppilaan psyykkiseen hyvinvointiin liittyvät asiat (esim. sosiaalinen jännittäminen tai mielialan alavireisyys), kouluun tai muutoin elämäntilanteeseen liittyvät kriisit

Oppilashuoltotyössä koulupsykologi toimii moniammatillisen ryhmän jäsenenä. Koulupsykologi tekee yhteistyötä tarvittaessa muiden koululaisten hyvinvointia edistävien tahojen, kuten perhepalvelukeskuksen, lasten ja nuorten psykiatrisen poliklinikan tai lastensuojelun kanssa.

************************************************************************************************************************************************************************************************************

Lukuvuonna 2021-2022 Savonlinnan peruskouluissa on ainoastaan kaksi koulupsykologia Teija Paananen ja Niina Finell. Tästä johtuen koulupsykologeilla ei ole nimettyjä kouluja, vaan molemmat koulupsykologit toimivat kaikilla kaupungin peruskouluilla.

Koulupsykologien työn painopisteenä on konsultoiva työ. Koulupsykologit osallistuvat jatkossakin koulujen oppilashuoltotyöhön sekä ovat oppilaiden, huoltajien ja koulun henkilökunnan tukena miettimässä myös yksittäisten oppilaiden koulunkäyntiin liittyviä asioita. Yksilötyötä johdumme rajaamaan kuitenkin niin, että tukikäyntikeskustelut ohjautuvat koulukuraattoreille ja koulupsykologin konsultaation jälkeen sovitut oppimistutkimukset hoidetaan ostopalveluna. Koulupsykologit tavoittaa parhaiten wilman kautta. Meillä on myös puhelinaika perjantaisin klo 10.00-11.00.

Hyvää lukuvuotta kaikille koteihin ja kouluihin!

Teija Paananen puhelin 044-417 4218

Niina Finell puhelin 044-417 4214