Koulupsykologi

Koulupsykologiin voi ottaa yhteyttä kouluelämään ja -työskentelyyn liittyvissä kysymyksissä joko henkilökohtaisesti tai luokanopettajan/-valvojan tai erityisopettajan välityksellä niin oppilaat kuin heidän vanhempansakin. Tällaisia luokka-asteesta riippumattomia kysymyksiä tai huolenaiheita voivat olla esimerkiksi:

  • mahdolliset vaikeudet oppimisessa, kuten lukemisen ja kirjoittamisen ongelmat, matemaattiset vaikeudet tai tarkkaavuuden ja keskittymisen työläys. Oppilaan opetuksen järjestämiseen liittyvänä tukitoimena voidaan tehdä oppimisvalmiuksien arvio. Psykologin tutkimukseen sisältyy vanhempien ja opettajien haastattelu/kyselylomakkeet, tutkimustehtävien tekeminen oppilaan kanssa (2 – 6 käyntiä) sekä tutkimuspalaute.
  • erilaiset oppilaan psyykkiseen hyvinvointiin liittyvät asiat (esim. sosiaalinen jännittäminen tai mielialan alavireisyys), kouluun tai muutoin elämäntilanteeseen liittyvät kriisit

Oppilashuoltotyössä koulupsykologi toimii moniammatillisen ryhmän jäsenenä. Koulupsykologi tekee yhteistyötä tarvittaessa muiden koululaisten hyvinvointia edistävien tahojen, kuten perhepalvelukeskuksen, lasten ja nuorten psykiatrisen poliklinikan tai lastensuojelun kanssa.

Koulupsykologi Miika Väisäsen tavoittaa puhelinnumerosta 044 – 417 4211. Puhelinaika on perjantaisin klo 10 – 11.30, muina aikoina voi myös soittaa ja jättää tarvittaessa viestin puhepostiin. Sähköpostia voi lähettää osoitteella miika.vaisanen(at)savonlinna.fi. Koulupsykologi käy sovittuina aikoina kouluissa, osa tapaamisista voi olla myös sivistysvirastossa kaupungintalolla (B-osa, huone 306, 3.krs).