Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on osa Itä-Savon sairaanhoitopiirin, Sosterin, toimintaa.

Terveydenhoitajan ja lääkärin lisäksi käytettävissä ovat hammashuolto, kuntoneuvola, lasten ja nuorten psykologi- ym. palvelut Perhepalvelukeskuksessa sekä lähetteellä erikoissairaanhoidon palvelut.

Tavoitteena on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen, terveen kasvun ja kehityksen sekä opiskelun tukeminen luottamuksellisessa yhteistyössä vanhempien, opettajien sekä muun oppilashuoltohenkilöstön kanssa.

Kouluterveydenhoitaja Satu Rautio on koululla ma – to klo 7.45-15.45 ja pe 7.45-13.30.

Vastaanotto ilman aikavarausta on klo 8-9 ja 11-12.

Puhelintunti on klo 8-9, puh. 044 417 2373.

 

Koululääkäri Jenni Käyhkö on koululla torstaisin. Ajanvaraus terveydenhoitajalta.

Koululääkäri tekee oppilaiden määräaikaistarkastuksia sekä hoitaa koulunkäyntiin liittyviä sairaanhoidollisia asioita. Muut oppilaiden tarvitsemat lääkäripalvelut hoidetaan terveyskeskuksessa tai yksityislääkärillä.

 

1., 5. ja 8. luokalla tehdään terveydenhoitajan ja lääkärin laaja-alaiset terveystarkastukset, joita varten myös luokan opettaja täyttää oppilaasta haastattelukaavakkeen. Huoltajan toivotaan tulevan mukaan lääkärintarkastukseen.

 

Oppilaitos on vakuuttanut oppilaat koulutapaturmien varalta. Koulutapaturman sattuessa oppilas toimitetaan ensiavun jälkeen tarvittaessa ensisijaisesti terveyskeskukseen. Huoltajaan otetaan yhteyttä. Koulutapaturmasta on ilmoitettava terve-denhoitajalle mahdollisimman pian.

Jos oppilas sairastuu koulupäivän aikana, opettaja tai terveydenhoitaja toteaa sairauden ja opettaja antaa tarvittaessa luvan lähteä koulusta kesken päivän kotiin.

 

Kouluterveydenhuolto on ennalta ehkäisevää toimintaa, joten päävastuu sairaustapauksissa on huoltajilla, joiden tulee järjestää lapselle asianmukainen hoito.

 

Terveydenhoitaja voi kirjoittaa poissaolotodistuksen huoltajalle alle 10-vuotiaan sairaan lapsen hoitamista varten. Yhteydenoton on tapahduttava ensimmäisenä poissaolopäivänä. Puhelun perusteella ei kirjoiteta todistusta, vaan huoltajan ja lapsen on tultava käymään terveydenhoitajan luona.