Oppilaanohjaaja

Oppilaanohjaus Mertalan koulussa.

Oppilaanohjauksen tehtäviä peruskoulussa ovat oppilaan kasvun ja kehityksen tukeminen, oppimisen ja opiskelun ohjaus sekä ura- ja elämänsuunnittelun ohjaus.

Alakoulun tavoitteita ovat oppimaan oppimisen taitojen ja valmiuksien opettelu, vastuullisuus omasta työstä, tiedonhankintataidot ja päätöksentekovalmiudet.

Yläkoulussa painottuvat opiskelun ohjaus, jatko-opintoihin ja ammatinvalintaan ohjaus sekä työelämään tutustuttaminen.

Oppilaanohjaukseen osallistuu koko koulun henkilökunta, mutta yläkoulussa päävastuu on oppilaanohjaajalla eli opolla.  Oppilaanohjaukseen kuuluu luokkatyöskentelyä oppitunnilla sekä henkilökohtaista ja pienryhmä ohjausta. Ohjaus on tarkoitettu jokaiselle yläkoulun oppilaalle.

Mertalan koulussa opon tunteja on seitsemäsluokkalaisille tunti viikossa  ekassa jaksossa, ja  keväällä jaksossa kolme on myös tunti viikossa.   Tunneilla opetellaan ”talon tavoille” eli tutustutaan koulun käytänteisiin ja sääntöihin. Lisäksi opetellaan oppimista ja kehitetään itsetuntemusta sekä parannellaan opiskelutaitoja.  Myös valinnaisaineiden valitseminen ja esittely kuukuvat opotuntien teemoihin.

Kahdeksannen luokan tunnit ovat kevätlukukaudella. Silloin tutustutaan erilaisiin ammatteihin; miten niihin opiskellaan, mitä niissä tehdään ja kenelle ne sopivat.

Yhdeksännellä luokalla opoa on kolmen jakson ajan, jaksossa 2 tunteja on viikossa kaksi. Koulutusvaihtoehtoihin
perehtymisen avulla suunnitellaan jatko-opintoja.
Kevään yhteishaun jälkeen aletaan valmistautua seuraavan oppilaitoksen opintoihin.

 

Oppilaanohjaajana toimii Marjo Pihlman

puh. 044 4174 539 (sposti: marjo.pihlman@savonlinna.fi)

Yhteishaku keväällä 2022 :

  • ajat ovat vielä julkaisematta, mutta helmi-maaliskuussa kaiketi ovat :)

Haku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi ja hakua harjoitellaan oppilaanohjauksen tunneilla.  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet toisen asteen oppilaitoksiin järjestetään huhti-toukokuussa ja niihin tulee valituille kutsu.  Yhteishaun ulkopuolelle jäävät mm. kansanopistot joissa on esimerkiksi mahdollista käydä kymppiluokkaa sekä ammattioppilaitosten järjestämään ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen, Valmaan (entinen ammattistartti), johon haetaan keväällä erikseen. Kannattaa myös huomioida, että moniin erikoislukioihin ja esim. Tanhuvaaraan hakiessa tulee täyttää ennakkoilmoittautumislomakkeita, joten ota näistä hyvissä ajoin selvää, joko oppilaitoksesta tai opoltasi. Lyseoon ja Taidelukioon  hakiessa tehdään ainevalinnat Wilman kautta.  Nämä kaikki hoituu opon kautta/ oppilaanohjauksen luokkatunneilla.

Yhteishakuun 2022 liittyvä opetushallituksen tietopaketti sekä huoltajatiedote tulevat tähän jahka ne julkaistaan:

Hyödyllisiä linkkejä opiskelupaikan valintaan:

Avo-ohjelma

http://www.opintopolku.fi/

www.kunkoululoppuu.fi

http://www.opiskelupaikka.fi/

www.ammattinetti.fi

http://samiedu.fi

https://savonlinnanlyseonlukio.onedu.fi/web/

http://www.taidelukio.fi/

Työelämään tutustuminen  (TET) lukuvuonna 2021-22

TET:n tarkoituksena on kasvattaa oppilasta yhteisöllisyyteen ja vastuuseen koulutyössä, antaa oppilaille virikkeitä ammatinvalintaa ja jatko-opintoja varten, parantaa työelämän tuntemusta ja arvostusta sekä vahvistaa koulun ja työelämän yhteyksiä. TET-paikkoja etsiessä kannattaa olla hyvissä ajoin liikkeellä, sillä suosituimmat paikat menevät yleensä nopeimmin. Oppilas  tutustuu  työelämään seuraavasti:

6. -luokka:

Oppilaat tutustuvat koulun keittiön ja ruokalan toimintaan kahden päivän aikana.

7. -luokka:

Oppilailla on kahdesta neljään päivän  mittainen ruuanjakelutet  oman koulun sisällä ja yhden päivän tet  koulun ulkopuolella.  Koulun ulkopuolinen TET-päivä on ti 8.2.2022

8. -luokka:

Oppilaat tutustuvat koulun keittiön ja ruokalan toimintaan kahtena päivänä ja oppilailla on viikon mittainen työelämään tutustumisjakso koulun ulkopuolella keväällä 2022 seuraavasti:

8A, 8B ja 8C        9.-13.2022 (vk 19)
8D ja 8E               16.-2.5.2022  (vk 20)

9. -luokka:

Oppilailla on viikon mittainen työelämään tutustumisjakso koulun ulkopuolella seuraavasti:

9A, 9B ja 9C             13.-17.9.2021   (vk 37)
9D, 9E ja 9F             20.-24.9.2021   (vk 38)


Oppilaat hankkivat itse koulun ulkopuoliset TET-paikkansa oman kiinnostuksensa ja toiveidensa mukaan koulun antamia ohjeita noudattaen.  Opo toki auttelee tarvittaessa!

Yläluokkien aikana lähtökohtana on, että oppilas tutustuu kahteen koulun ulkopuoliseen työpaikkaan.