Musiikki

Oppilaiden ajatuksia musiikkiluokasta


Mertalan musiikkiluokat

Musiikilla on taideaineena keskeinen tehtävä oppilaan luovuuden ja tunne-elämän kasvun tukemisessa. Musiikin erikoisluokkaopetus tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia yhteistoimintaan ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Yhteistoiminnassa saadut kokemukset lisäävät turvallisuuden tunnetta ja tukevat näin oppilaan myönteisen minäkäsityksen kehittymistä. Mertalassa tähän pystytään vastaamaan jo ennen yläkoulun alkua, sillä Mertalassa musiikkipainotteisuus voidaan valita jo 5. vuosiluokalta lähtien.

Uteliaisuuden herättäminen, leikinomainen toiminta ja iloinen yhdessäolo ovat edellytyksiä oppilaan luovan musiikillisen ajattelun kehittymiselle. Musiikkiluokkien ensisijaisena tavoitteena ei ole kasvattaa musiikin ammattilaisia, vaan monipuolisesti musiikkia harrastavia ihmisiä.

Musiikkiluokkatoiminta jatkui Mertalassa syyslukukauden alussa 2019 5-6 -yhdysluokalla. Lukuvuoden aikana musiikkiluokka mm. lauloi Savonlinnan kaupungin itsenäisyyspäivän juhlassa yhdessä Talvisalon Heikinpohjan toimipisteen musiikkiluokan kanssa, kiersi Tiernapoikina joulun aikaan lukuisissa tilaisuuksissa, säesti koulun joululaulutilaisuudessa sekä esiintyi koulun virtuaalisessa kevätjuhlassa. Oppilailla oli myös omat bändit, joissa auttoivat ja olivat mukana musisoimassa oman opettajan lisäksi yläkoulun musiikkiluokkien oppilaita sekä yläkoulun musiikinopettaja Johanna Silvennoinen.

Vuonna 2018 Mertalassa toteutettiin Suomen Kansallisoopperan koululaisooppera Ihmepoika A. Tässä projektissa olivat kantavina voimina edellisvuoden 5. ja 6. musiikkiluokka. Musiikkiluokat ovat aiemminkin osallistuneet Suomen Kansallisoopperan produktioihin. Hölmöläisooppera toteutettiin keväällä 2016.

Mertalan musiikkiluokat esiintyvät paljon koulun tapahtumissa ja toimivat säestäjinä muille oppilaille. Musiikkiluokkien olemassaolosta hyötyvät kaikki koulumme oppilaat. Jouluna 2018 Mertalan koulu järjesti “Kevyttä Joulua” -konsertin, jossa kaikki ne oppilaat, jotka pystyivät osallistumaan tapahtumaan, nousivat esiintymään lavalle. Säestäjinä toimivat yläkoulun musiikkiluokat.

 

7. luokka

Seitsemännellä luokalla musiikkiluokan painopistealue on yhteissoitossa ja -laulussa.Laulua opetettaessa kiinnitetään huomiota luonnolliseen äänenkäyttöön, sävelpuhtauteen, rentouteen, lauluasentoon, hengitykseen, artikulaatioon, fraseeraukseen sekä yksinkertaisten harmonioiden kuulemiseen kaksi- tai useampiäänisessä laulussa.  Laulettaessa kiinnitetään huomio tyylinmukaiseen ilmaisuun sekä akustisesti että mikrofonin kanssa. Keskeisenä tavoitteena on laulamisen taito ja tutustua avoimesti monipuoliseen musiikkiin. Opetuksessa edetään yksiäänisestä laulusta moniääniseen.

Laulu on luonteva tapa koulussa lähestyä musiikin viittä peruselementtiä. Laulamista käytetään välineenä musiikin rytmin, melodian, harmonian, sointivärin ja muodon opiskelussa. Laulamisessa pyritään hyödyntämään ja syventämään musiikin teorian ja säveltapailun taitoja. Tavoitteena on laulun puhtaus.

Yhtye- ja yhteissoitto ovat luonnollista jatkumoa laulun opiskelulle ja ne tukevat toinen toisiaan musiikin perustaitojen opettelussa. Oppilaiden soittoharrastus ja opiskelu tuodaan osaksi koulussa tapahtuvaa yhtyesoittoa. Musiikki- ja tanssiopiston kanssa on jo aiemmin tehty opettajalta opettajalle suuntautuvaa yhteistyötä mm. sovituksellisissa asioissa. Tätä yhteistyötä olisi hyvä syventää ja tiivistää. Esimerkiksi Mertalan joulukirkossa 2018 esiintyi ja koulun muita oppilaita säesti valtaosaltaan 7. musiikkiluokan oppilaista koostunut jousiorkesteri. Sovitus joululaulusäestykseen saatiin Musiikki- ja tanssiopiston opettajilta ja he myös auttoivat ennen joulukirkkomme alkua soitinten virittämisessä.

 

8. luokka

Oppilaita tuetaan henkilökohtaisen instrumenttinsa soitossa tai solistisessa laulussa. Opetus toteutetaan Savonlinnan musiikki- ja tanssiopistossa tai Linnalassa. Kahdeksannella vuosiluokalla yksi vuosiviikkotunti on mahdollista käyttää omaan henkilökohtaiseen laulu- tai soittotuntiin. Oppilaat, jotka eivät ole musiikki- ja tanssiopistossa tai Linnalassa opiskelemassa, opiskelevat koulutiloissa musiikinopettajan johdolla sekä soittoa, että laulua.

Kahdeksannella vuosiluokalla musiikkiluokkalaiset suorittavat musiikkiteknologian kurssin, joka sisältää mm. musiikkiteknologiavälineistöön ja musiikin tallennusohjelmistoihin tutustumista. Teknologiaan tutustuminen ja sen käytön opiskelu edesauttaa musiikin sävellys-, sovitus- ja tuotantoon liittyvissä opinnoissa.

Kahdeksannella luokalla jatketaan yhteissoiton ja laulun sekä yhtyesoiton harjoittelemista.

Mertalan koulussa musiikkiluokka vastaa kahdeksansien luokkien jokakeväisen monialaisen taideprojektin musiikillisesta annista. Oppilaat sovittavat, mahdollisesti säveltävät ja esittävät taideprojektin musiikin (Liite: Taideprojektit). Tänä keväänä taideprojektin aiheena on ilmastonmuutos.

Kahdeksas musiikkiluokka osallistuu myös mahdollisuuksien mukaan kansallisiin kulttuuritapahtumiin, joista esimerkkinä vuosittainen Tykkimäen Musafoorumi (Liite: Musafoorumi).

Oman kaupungin kulttuuritapahtumiin osallistutaan aktiivisesti, esimerkkinä Lucia-kiertue.

 

9. luokka

Musiikinopetuksessa käytetään monipuolisesti myös koulu- ja bändisoittimia. Musiikkiluokkalaisten soittoharjoituksissa hyödynnetään musiikin teorian ja säveltapailun antamia taitoja. Tavoitteena on soiton puhtaus ja sujuva nuotinlukutaito. Soittamisen avulla opiskellaan ja analysoidaan musiikin rytmiä, melodiaa, harmoniaa, sointiväriä, dynamiikkaa ja muotoa. Tavoitteena on myös ohjata musiikkiluokan oppilaita jatkamaan musiikkiopintojaan Savonlinnan Taidelukiossa.

Yhdeksännen musiikkiluokan urakointi alkaa heti koulun alettua elokuussa. Jo kahtena peräkkäisenä vuotena Mertalan koulun yhdeksännen musiikkiluokka on osallistunut nuorten taide- ja musiikkifestivaaliin. Kyseinen festivaali järjestettiin vuonna 2017 Olavinlinnassa ja vuonna 2018 Savonlinnasalissa.

Yhdeksäs musiikkiluokka osallistuu kaikkien koulun musiikkiluokkien ohella Lucian päivän kuoroon ja heidän vastuullaan on yläkoululaisten joulukirkon musiikkiesitykset.

Keväällä yhdeksäs musiikkiluokka järjestää oman konsertin, jonka he saavat itse suunnitella ja toteuttaa. Konsertissa kuullaan erilaisia kokoonpanoja aina yksilösuorituksista koko luokan yhteisiin esityksiin. Konsertissa kuullaan eri soittimia sekä eri musiikkityylejä klassisesta rockiin.

Mertalan musiikkiluokkien tuotoksia lukuvuonna 2021-2022

Musiikkiluokan 5-6 syksyn 2020 musisointia.

Kevään 2021 5-6 musiikkiluokan Cup song


Mertalan musiikkiluokkien tuotoksia lukuvuonna 2020-2021

Klikkaa kuvaa, niin pääset kuulemaan musiikkiluokan taidonnäytteitä.

5-6Mu-luokan Tapio syksyllä 2020

5-6Mu-luokan Mitä mulle vastaat ystäväni syksyllä 2020

 

Mertalan musiikkiluokkien tuotoksia lukuvuonna 2019-2020

Savonlinna-valssi Savonlinnan kaupungin itsenäisyyspäiväjuhlassa yhdessä Heikinpohjan musiikkiluokan kanssa

Tiernapojat kirjasto Joelin joulukalenterissa

Mertalan koulussa 2018-2016 aikana toteutuneita tapahtumia

Lucia

Uutinen Itä-Savossa 13.12.2018

 

 

Musafoorumi

Itä-Savon uutinen 25.5.2018

Itä-Savon uutinen 28.5.2018

 

Ihmepoika A

Esittely oopperabaletti.fi-sivustolla

Uutinen Itä-Savossa 6.3.2018

Suomi100Love

Uutinen Itä-Savossa 1.12.2017

Taideprojektit

Kevät 2018

Mertalan koulun 8A ja 4B esittävät koko perheen musiikkisadun pienestä dalmatialaisesta,
joka lähtee etsimään omaa laumaansa, koska kyllästyy kököttämään koulun varastossa.
Nuorten sävellyksiä ja tuttuja Disney-sävelmiä nuorten sovittamina.
Torstaina 3.5. 2018 klo 18.30 Mertalan koululla.
Kahvio klo 18.
Vapaa pääsy. Käsiohjelma 5€.
Tervetuloa!

 

Kevät 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uutinen Itä-Savossa 25.4.2017

Kotikoivu-projektin oma nettisivusto

Kevät 2014

8E-luokan taideprojekti Mikä sotku!

YouTube Preview Image

 

Kevät 2013

8A -luokan taideprojekti Minun unelmani

Osa 1

YouTube Preview Image

Osa 2

YouTube Preview Image

Osa 3

YouTube Preview Image

Kevät 2012

9A ja 9E -luokkien taideprojekti  6070

KIVA-koulu tunnarikilpailun satoa syksyllä 2010

6A Emma, Anni H, Mira, Ella

6A Noora, Reeta, Iiri

6A Otto, Elmeri, Lassi, Matias

7A-luokan oppilaita

7D -luokan video VOITTAJA!!