Wilman pikaohje

Wilman käyttöönotto

Oppilaitoksemme Wilma löytyy osoitteesta https://savonlinna.inschool.fi/

Tunnukset Wilman käyttöön saa koulun kansliasta.

1) Huoltajalta pyydetään toimiva sähköpostiosoite. Tästä osoitteesta tulee myös hänen uusi käyttäjätunnuksensa.

2) Huoltaja saa sähköpostiinsa varmistusviestin, jossa on paluulinkki Wilmaan. Tällä varmistetaan, että huoltaja kirjoitti osoitteen oikein ja että kyseessä on varmasti hänen osoitteensa. Huoltaja siirtyy linkin avulla takaisin Wilmaan.

3) Linkki vie suoraan sivulle, jossa tunnus tehdään. Uutta kirjautumista ei tarvita. Huoltaja/huoltajat syöttävät yllä mainitun/mainitut avainkoodin uudestaan Mertalan koulun oppilaasta. Mikäli huoltajalla on useita lapsia eli useita Wilma-tunnuksia, voi hän syöttää ne kaikki tässä yksitellen ennen Jatka-painikkeen painamista.

4) Seuraavaksi huoltajalta kysytään nimitiedot. Koska mahd. aiempi tunnus oli huoltajien yhteinen, ei Wilma tiedä vielä tässä vaiheessa, kummasta huoltajasta on kyse. Kun huoltaja jatkossa asioi Wilman kautta esim. opettajien kanssa, näkyy hän heille tällä nimellä.

5) Seuraavaksi huoltajaa pyydetään keksimään itselleen salasana. Salasanan tulee olla vähintään 5 merkkiä pitkä ja sisältää sekä kirjaimia ja numeroita, tai sekä isoja että pieniä kirjaimia.

6) Lopuksi huoltaja saa yhteenvedon antamistaan tiedoista ja hyväksyy tunnuksen luomisen. Jatkossa hän kirjautuu Wilmaan sähköpostiosoitteellaan ja keksimällään salasanalla.

Seuraavalla kirjautumiskerralla Wilman vasemmassa laidassa näkyy linkki Käyttöoikeudet. Tälle sivulle ilmestyy tieto, kun oppilaan toinenkin huoltaja on tehnyt henkilökohtaisen tunnuksen.

Wilmassa on tallella kaikki yhteisen tunnuksen aikana lähetetyt ja vastaanotetut viestit. Ne näkyvät edelleen myös oppilaan toisella huoltajalla. Uudella henkilökohtaisella tunnuksella lähetetyt viestit näkyvät luonnollisesti vain henkilöllä itsellään, ei enää toisella huoltajalla.

Poissaolot

Huoltajat selvittävät huollettavansa poissaolotiedot Wilmassa (edellyttää sitoutumista Wilman käyttöön).

Opiskelijan poissaoloja voi tutkia neljän viikon jaksolta, syksyltä, keväältä, lukuvuodelta, joltakin jaksolta tai itse määritellyltä ajanjaksolta. Välilehdellä on myös näkyvissä poissaolomerkintöjen värikoodit.

Työjärjestys

Huoltaja näkee huollettavansa työjärjestyksen Wilmassa. Työjärjestyksessä näkyy opettajan lyhenne, joka toimii linkkinä opettajan työjärjestykseen.

Luokanvalvojalle pääsee kirjoittamaan suoraan viestiä Lähetä viesti -linkkiä napsauttamalla.

Pikaviestit

Pikaviestit eroavat sähköpostista tai kännykän tekstiviesteistä siinä, että mitään viestiä ei itse asiassa lähetetä mihinkään, vaan viestin vastaanottajan on kirjauduttava Wilmaan, jotta hän voi lukea postinsa. Asiassa on se hyvä puoli, että näin viestit eivät katoa mihinkään, eivät kenties joudu vääriin käsiin ja niiden lukemista on helpompi seurata.

Uuden viestin kirjoittaminen aloitetaan klikkaamalla Kirjoita uusi viesti -linkkiä. Uusi viesti -ikkuna aukeaa. Uudelle viestille annetaan otsikko sitä varten tarkoitettuun kenttään. Itse viesti kirjoitetaan suurimpaan ikkunassa näkyvään kenttään.

Wilman pikaviesteissä ei ole kenttää vastaanottajalle. Pikaviestejä voi lähettää ainoastaan henkilöille, jotka on viety oppilastietojärjestelmän OPISKELIJA-, OPETTAJA- tai HENKILÖKUNTAREKISTERIIN. Postituslistat ovat valmiina, vastaanottajat valitaan Lisää opettajia -painikkeella

Opettajat-alasivulla voi valita sinisen Viesti-linkin avulla sen opettajan tai henkilökunnan jäsenen, jolle haluaa viestin lähettää.

Viestin vastaukset voidaan koota keskusteluksi jättämällä rasti kenttään ‘Kokoa vastaukset keskusteluksi’. Pikavastauksista ei tehdä erillistä viestiä, vaan ne liitetään keskusteluksi alkuperäisen viestin perään ja ne ovat viestin lähettäjän lisäksi myös muiden viestin vastaanottajien nähtävillä.

Ikkunan alareunassa on kolme painiketta: Lähetä viesti, Tallenna luonnos sekä Peruuta. Viesti ei lähde ennen kuin Lähetä viesti -painiketta painetaan. Klikkaamalla Tallenna luonnos -painiketta viesti ei lähde, vaan tallentuu kirjoittajan ‘Luonnokset’-välilehden taakse, josta sen voi esim. myöhemmin lähettää. Peruuta-painike luonnollisesti peruuttaa koko viestin kirjoittamisen.

Suoritukset

Suoritukset-alasivu näyttää huollettavan arvosanat. Aineen vasemmalla puolella olevan + -merkin painaminen tuo esille eri arvosanat.

Tiedotteet

Tiedotteet ovat myös Wilmaan kuuluvaa viestintää. Ero pikaviesteihin on lähinnä siinä, että tiedotetta ei voi lähettää yksittäiselle käyttäjälle vaan koko ryhmälle. Siihen ei voi myöskään vastata.

Tiedotteet-alasivulla ovat näkyvissä otsikot sekä linkit varsinaisiin sisältöihin. Tiedotteen kirjoittajan nimikirjaimet näkyvät Lue koko juttu -linkin oikealla puolella. Kun kursorin vie nimikirjainten päälle, saa näkyviin henkilön koko nimen.

Opettajat

Opettajat-linkki avaa luettelon tietojärjestelmän henkilökuntarekisteriin ja opettajarekisteriin tallennetuista henkilöistä. Kunkin nimen oikealla puolella on viesti-linkki, jonka hiirellä valitsemalla aukeaa Pikaviestit-ikkuna, jolla voi lähettää valitulle henkilölle viestin.

Salasanan vaihto

Alimpana vasemman reunan linkkiluettelossa näkyy Salasanan vaihto. Salasana kannattaa vaihtaa ensimmäisen sisäänkirjautumisen yhteydessä. Syöttäkää vanha salasana ja tämän jälkeen kaksi kertaa uusi salasana. Kirjoitus näkyy kentissä mustina palloina. Painakaa lopuksi vaihda salasana -painiketta. Seuraavalla kirjautumiskerralla käytetään uutta salasanaa.

Mikäli unohdatte salasanan, ottakaa yhteyttä koulun kansliaan. Teille voidaan tehdä uusi salasana. Antamaanne salasanaa ei kukaan pysty näkemään.