Koulukummit

Mertalan koulun koulukummit lk 2018-2019

Kruunupuisto, Punkaharju

 

Koulun yhtenä keskeisenä arjen tehtävänä on ohjata kasvavaa nuorta työelämässä tarvittaviin vaatimuksiin: sääntöjen noudattamiseen, täsmällisyyteen, omista velvollisuuksista huolehtimiseen, toisen kunnioittamiseen ja hyvään käytökseen. Siihen tähtää myös oppilaiden työelämäjaksot (TET).

Edelliseen liittyen Mertalan koulu luo koulukummiverkoston koulun ulkopuolisiin toimijoihin, joiden kanssa ei vain koulu, vaan myös oppilaat ja heidän vanhempansa ovat kanssakäymisessä muodossa tai toisessa. Koulukummiverkoston tarkoituksena on rakentaa koulun ja sen läheisten paikallisten toimijoiden kanssa luonteva vuorovaikutus, jossa molempien osapuolten hyvä tulee huomioonotetuksi.

Koulu sitoutuu omassa toiminnassaan tuomaan myönteisesti esille koulukummien toimintaa ja tarjoaa myös mahdollisia koulussa toteutettavia oppilaiden esityksiä hyödynnettäväksi koulukummien käyttöön. Koulukummit sitoutuvat omalta osaltaan lahjoittamaan vuosittain pienen rahasumman (100-300 €) päättöluokan oppilaille stipendeinä lukuvuoden päättyessä jaettavaksi. Koulukummit määrittelevät itse stipendiensä jakoperusteet.

Koulukummit tulevat esille koulun toiminnassa mm. seuraavasti:

  • Koulu tarjoaa koulukummeille oppilaiden ja heidän vanhempiensa keskuudessa myönteistä näkyvyyttä. Koulun nettisivuille rakennetaan oma osio koulukummeista, mistä on myös suora yhteys kummien sivustoille.
  • Lukuvuoden aikana koulukummi voi esitellä työelämässä tarvittavia kvalifikaatioita: arvoja, periaatteita, toimintasääntöjä, työhönottoa ja sen vaatimuksia jne.
  • Koulukummien nimet ja stipendilahjoitukset tulevat vuosittain esille kevätjuhlassa.
  • Koulukummien nimet tulevat esille myös koulun järjestämissä lukuvuoden eri tilaisuuksissa.
  • Toimintaa pyritään kehittämään molempia osapuolia koulun toiminnassa järkevästi palvelevaksi vuorovaikutukseksi toiminnan päästyä käyntiin.

Mikäli yrityksenne on kiinnostunut toimimaan Mertalan koulun koulukummina, ottakaa yhteyttä rehtori Markku Kiiskiin p. 044 417 4540 tai markku.kiiski(at)savonlinna.fi.