Yleistä

________

REHTOREIDEN TERVEHDYS

Uuden lukuvuoden alkaminen maailman parhaassakin koululaitoksessa ei poista kotikasvatuksen välttämättömyyttä. Oikea ja väärä, konkreettinen hyvä ja paha eivät avaudu itsestään (Esa Saarinen).

Kotiin ja kouluun sopivat monet samat säännöt. Syksyn alussa kerrataan koulun säännöt ja totutellaan uusien oppilaiden kanssa koulun tapoihin. On hyvä kerrata asioita, jotka ovat toimivan yhteistyön edellytyksiä. Kohtelias ja muita arvostava käytös ovat kaiken yhteistyön perusedellytys. Koulunkäynti perustuu kodin ja koulun keskinäiseen luottamukseen. Jos jokin asia arveluttaa, siitä on parasta ottaa viipymättä selvää.

Koulussa painotamme säännöllistä koulunkäyntiä, kotitehtävien tunnollista tekemistä ja työrauhaa.

Säännöllinen koulunkäynti tarkoittaa opetukseen osallistumista ja luvattomien poissaolojen minimointia. Oppilas saa olla poissa koulusta ainoastaan huoltajan, opettajan tai rehtorin luvalla. Jos oppilas on sairaana, niin huoltajan tulee ilmoittaa siitä koululle jo samana päivänä. Jos tätä ilmoitusta ei tule, otamme koulusta päin yhteyttä koteihin.

Koulunkäynti on oppilaan työtä. Säännöllisellä työskentelyllä saavutetaan parhaita tuloksia. Lapsia on hyvä ohjata pienestä pitäen vastuullisuuteen. Vanhempien on kuitenkin aiheellista varmistaa, että kotitehtävät on tehty. Osoittaahan se samalla vanhempien kiinnostusta koulutyötä kohtaan.

Työrauha on kaiken oppimisen edellytys. Oppilaan on opittava tietty kurinalaisuus ja jokaisen huomioonottaminen. Ne takaavat turvallisen koulupäivän ja parhaan mahdollisen oppimisilmapiirin. Oppitunneilla on osattava käyttäytyä eri tilanteissa annettujen ohjeiden mukaan. Opettaja on vastuussa työrauhan ylläpitämisestä.

Arkielämän säännöllisyys on koululaisen parasta elämää.  Siihen kuuluvat niin riittävästä yöunesta kuin aamupalasta ja kotiintuloajoista huolehtiminen. Päivittäiset keskustelut lapsen kanssa koulukuulumisista saavat hänet tuntemaan itsensä ja koulutyönsä arvokkaaksi. Lisäksi vanhempien on hyvä tietää, missä kulloinkin mennään. Missä ja kenen kanssa kuljetaan? Mitä kaverijoukossa puuhaillaan ja kuinka paljon ruutuaikaa on kenellekin hyvä ja millaisilla sivuilla some-maailmassa käydään? Maailma on täynnä asioita, jotka eivät yksinkertaisesti kuuluu lapsuuteen. Lapsia ei pidä tehdä aikuisia liian varhain ja heidän vastuulleen ei pidä jättää ratkaisuja, joissa aikuisen ohjaus on välttämätön.

 

Mukavaa lukuvuotta meille kaikille!

Markku Kiiski, rehtori                               Marketta Pellinen, apulaisrehtori