Yleistä

REHTOREIDEN TERVEHDYS

Uusi kouluvuosi on alkanut vauhdikkaasti lämpimän kesän jälkeen. Henkilökuntaa on vaihtunut ja myös uusia oppilaita on aloittanut koulussamme.

Tämän lukuvuoden painopistealueina ovat arjen taidot ja itsestä huolehtiminen, monilukutaito sekä vahvuuspedagogiikka. Säännöllinen arki, jossa on riittävästi unta, monipuolista ruokaa ja päivittäistä liikuntaa, antaa jaksamista koulupäiviin.

Kiusaaminen ja epäasiallinen kohtelu ovat puhututtaneet alkusyksyn aikana Savonlinnassa. Mertalan koulussa vahvistamme jo olemassa olevia hyviä käytänteitä kiusaamisen ehkäisyyn ja teemme ennalta ehkäisevää toimintaa jokaisena koulupäivänä. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että puutumme herkästi kaikenlaiseen epäasialliseen käyttäytymiseen ja otamme asioita puheeksi Kamu-mallin mukaisesti. Toisen ihmisen hyvä kohtelu ja kohtaaminen lähtee pienistä asioista, kuten iloisesta tervehtimisestä, ystävällisestä puheesta sekä myös siitä, että tarvittaessa osataan pyytää anteeksi.

Koulurauhan julistuksen teemana on ”Kaikille kaveriksi”. Julistuksessa sanotaan: ”Huolehditaan yhdessä siitä, että ollaan kaikille kaveriksi. Annetaan ihmisten olla erilaisia. Uniikkius on rikkautta. Ilman sitä ei olisi muuta kuin yhdennäköistä taidetta, yhdenlaista musiikkia, yhdenlaista kulttuuria, yhdenlaista kieltä. Kaikki olisi samanlaista. Kaikki olisi tylsää. Ollaan iloisia siitä, että olemme uniikkeja. Me olemme monipuolisia, ja se on hyvä juttu.

Kouluissa jokaisen pitää saada olla pelkäämättä tulevansa kiusatuksi. Kaikkien koulujen pitää olla kiusaamisvapaita paikkoja. Koulussa meidän täytyy tuntea olomme turvalliseksi ja hyväksi. Koulussa kaikilla pitää olla työskentelyrauha.” Hyvää ja turvallista kouluvuotta ja oppimisen iloa meille kaikille!

Mukavaa lukuvuotta meille kaikille.

 

Tervetuloa Mertalaan uudet oppilaat ja huoltajat!

Mervi Puukko, rehtori                                                         Soile Kosonen, apulaisrehtori