Kirjaston säännöt

OHJEITA KIRJASTOON

Pidä kirjasto siistinä. Jos katsot kirjaa hyllystä, niin laita se samaan paikkaan takaisin.

Laina-aika on kolme viikkoa. Muista, että myös muut haluavat lainata kirjoja. Sinulla voi olla lainassa kolme kirjaa kerrallaan.

Lainaa opettajan ohjauksessa. Palauta kirjat omalle opettajallesi tai kirjastonhoitajille kirjastovälitunneilla.

Isommat oppilaat voivat palauttaa kirjat suoraan palautuskoriin. Muista laittaa palauttamasi kirjan väliin lappu, jossa lukee oma nimesi ja luokkasi.

Kirjastovälitunneilla ei käytetä kännyköitä!

 

JA NÄIN ONNISTUU LAINAAMINEN

Alakoulun oppilailla lainaus ja palautus pääsääntöisesti opettajan avustuksella

- Ota oma kirjastokorttisi luokkasi korista.

- Merkitse siihen kirjan nimi tai nimen alku, kirjan hankintanumero ja lainauspäivämäärä. Hankintanumero löytyy kirjan etusivuilta. JOS LAINAAT YLÄKOULUN KIRJOJA, MERKITSE KIRJAN NUMERON JÄLKEEN KIRJAIN Y!

- Laita korttisi takaisin oman luokan koriin.

 

JA NÄIN PALAUTAT KIRJAT

- Ota oma kirjastokortti luokkasi korista.

- Anna kirjat ja kortti kirjastonhoitajille tai opettajalle. Kortista viivataan kyseisen kirjan lainausmerkintä yli.

- Kirjastonhoitaja tai opettaja laittaa palauttamasi kirjan hyllyyn.

- Isommat oppilaat voivat palauttaa kirjat palautuskoriin. Kirjoita kirjan väliin lappu, jossa lukee nimesi ja luokkasi. Tällöin kirjastonhoitajat kirjaavat lainan poistetuksi kortistasi.