Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun tukeminen ja edistäminen, yhdessä koulun ja kodin kanssa. Kouluterveydenhoito pyrkii myös tukemaan ja auttamaan perhettä erilaisissa elämään liittyvissä ongelmatilanteissa.

Kouluterveydenhoitaja Mirkka  Honkanen  044-417 2372

Nätkin koulu         maanantaisin ja torstaisin                               klo 8 -16

 

Koululääkäri Koululääkäri Mirkkaleena Erkkilä paikalla kahtena maanantaina kuukaudessa. 8-11. Hän hoitaa ikäkausitarkastukset. Muissa asioissa yhteys terveyskeskukseen.

Koulutapaturmissa oppilaat viedään terveyskeskukseen tai tarvittaessa keskussairaalaan. Jos vanhempiin saadaan puhelimitse yhteys, he toimivat lapsen saattajina. Muissa tapauksissa joku koulunhenkilökunnasta huolehtii lapsesta huoltajan saapumiseen saakka. Oppilaat on vakuutettu koulutapaturmien osalta myös koulumatkalla. Vakuutus ei korvaa esinevahinkoja.

Hammashoito

Pääterveysasema Pihlajavedent.8. Hammashoitola 015-527 7114

Koululaisten hammastarkastukset tapahtuvat kunkin oppilaan yksilöllisen tarpeen mukaan, jolloin oppilaan suun ja hampaiston tarkastusväli voi vaihdella puolesta vuodesta kolmeen vuoteen. 9-vuotiaille tehdään kuitenkin kaikille oikomistarkastus. Mikäli oppilaalla on jotain vaivaa suussa tai hampaistossa vanhemmat varaavat hoitoajan tarpeen mukaan hammashoitolasta.
Hammashoito on maksutonta.   Kouluruokailun yhteydessä koulussa on oppilailla mahdollisuus ksylitolimakeisen käyttöön (4€ / lukukausi)

Perhepalvelukeskus (ent.Kasvatus- ja perheneuvola)

Pihlajavedent. 4     015-527700
Psykologi ja sos.hoitaja

Perhepalvelukeskus auttaa perhettä ja koulua kasvatuksen ja kasvamisen ongelmatilanteissa sekä oppimisvaikeuksiin  liittyvissä asioissa.

Vakuutukset

Oppilaat on koulun puolesta vakuutettu tapaturmien varalta koulupäivien aikana ja koulumatkoilla (esinevahingot eivät kuulu vakuutukseen). Vakuutus kattaa myös työsuunnitelman mukaisen koulun ulkopuolisen opetuksem ( retket, leirikoulut, koulun tapahtumat).