Koulun teemasivusto


Oppilaskuntatoimintaa tukeva ja arvostava koulu

Oppilaskuntatoiminta on käynnistynyt reippaasti jo heti koulun alettua. Uudet luokkien edustajat olivat koolla opettaja Johanna Rallin johdolla. Kokousten pöytäkirjat ovat luettavissa oppilaskunnan sivuilla. Oppilaat ekaluokkalaisista  viidesluokkalaisiin ovat mukana koulun päätöksenteossa pienissä, mutta tärkeissä asioissa.Lukuvuoden liikuntapainotus on jo saanut oppilaskunnan liikkeelle. Hienoa!

Yhteisöllinen koulu kasvattaa osallistuvia oppilaita, joista toivon mukaan kasvaa osallistuvia aikuisia.Koulun aikuiset tukevat ja arvostavat kaikin tavoin oppilaskunnan työtä.

Oppilaidensa hyvinvoinnista huolehtiva koulu

Viime keväänä  oppilaamme vastasivat nimettöminä KaMu (kaikki mukaan) kyselyyn. Näin muodostui  Nätkin koulun hyvinvointiprofiili. Olemme saaneet aloittaa uuden lukuvuoden iloisella mielellä, sillä oppilaamme olivat sitä mieltä, että he kokevat koulun turvalliseksi paikaksi, jossa on kavereita ja oikeudenmukaisia aikuisia, joiden kanssa on helppo tulla toimeen.Korjattavaakin löytyi . Kehittämisen tavoitteet ja suunnitelmat onkin hyvä aloittaa hyvinvointiprofiilin pohjalta. Lasten, koulun aikuisten ja vanhempien tuella.

Koulumme toteuttaa kaupungin KaMu- ohjelmaa, jossa pyritään ennaltaehkäisevillä toimilla vähentämään kiusaamistapauksia ja kasvattamaan koulun yhteishenkeä.

Liikkuva,erityisesti luonnossa liikkuva koulu.

Oppilaitamme ohjataan tavoitteellisesti luontoelämysten pariin, hiihtämään, retkeilemään ja nauttimaan luonnon tarjoamista mahdollisuuksista monin eri tavoin.
Tekemällä oppii paremmin kuin kirjoista lukemalla pätee tässäkin asiassa.Liikunnan teemavuonna panostamme myös terveysliikuntaan ,välituntiliikuntaan ja liikunnan määrän lisäämiseen kekseliäin keinon koulutyön ohessa.Koulun toimintasuunnitelmasta löytyvät liikkumisen päätapahtumat.Rehtorin syystervehdyksestä voit lukea lisää liikkumisesta ja liikuttamisesta eri yhteistyökumppaneiden kanssa.

Lukukoulu

Nätkin koulu aloitti Luku-diplomi-toiminnan Etelä-Savon kulttuurirahaston apurahalla . Pidämme Luku-koulun statusta yllä koulukirjastotoiminnalla, luku-diplomi-toiminnalla ja luokkakohtaisesti kannustamalla lapsia lukuharrastuksen pariin. Koulukirjastosta voi lainata mukavaa luettavaa kirjaston aukioloaikoina, myös kirjastovälitunnilla on op.Teija Litmanen ohjastamassa sopivan lukemisen etsinnässä. Nätkin alueen lähikirjasto on kirjastoauto, jonka palveluja käytetään opettajien ohjauksessa myös koulupäivän aikana.

Lukeminen on kivaa, kirja on hyvä kaveri!  Kirjoissa on kivoja kavereita!

Tieto- ja viestintätekniikkaan perehtyvä koulu

Koulussamme kehitetään TVT -taitoja . Tieto- ja viestintätekniikka on työväline. koulullamme on tietokone luokka ja I-padit sekä luokallinen Chromebook laitteita.