Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö odottaa yhä läpimurtoaan

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö Suomessa on edelleen vähäistä käytettävissä oleviin mahdollisuuksiin nähden. Uusien ja tehokkaampien laitteiden lisäksi tarvitaan myös uudenlaista pedagogista ajattelua ja teknologiamyönteisempää asennetta. Opetushallitus on tuoreessa tilannekatsauksessaan tarkastellut TVT:n vaikutuksia oppimistuloksiin, oppimiseen, opettamiseen ja opiskelumotivaatioon. Tilannekatsauksessa käsitellään myös laitekantaa, digitaalista oppimateriaalia, tietokonepohjaista arviointia, sosiaalista mediaa ja etäopetusta. Tarkastelu perustuu aiempiin tutkimuksiin ja tilastoihin. Vaikka [...]

Lisää...Kommentit poissa käytöstä

Lukuvuosi 2011-2012 vaihtuu kouluissa ja oppilaitoksissa

Lukuvuosi kouluissa ja oppilaitoksissa päättyy lauantaina 4.6. Kesälomien jälkeen koulutyö alkaa aikaisintaan 9.8. ja viimeistään 16.8. Lukuvuosi 2011-2012 päättyy lauantaina 2. kesäkuuta 2012. Opetushallituksen arvion mukaan perusopetuksen päättötodistuksen saa tänä keväänä 63 500 oppilasta, mikä on noin 1 500 vähemmän kuin vuonna 2009. Ruotsinkielisen perusopetuksen suorittaneita on noin 4 000. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen tutkintoja suoritetaan kaikkiaan 67 200. Ruotsinkielisen [...]

Lisää...Kommentit poissa käytöstä

Kodin ja Koulun Päivä 16.9.

Opetushallitus, Suomen Rehtorit, Suomen Vanhempainliitto ja Förbundet Hem och Skola i Finland kutsuvat kaikki Suomen peruskoulut juhlistamaan kodin ja koulun yhteistyötä viettämällä valtakunnallista Kodin ja Koulun Päivää 16.9.2011. Kodin ja Koulun Päivää voidaan viettää monin eri tavoin. Päivän keskiössä on lapsen oppimisen ja kasvatuksen tukeminen. Päivään pyydetään ilmoittautumaan 3.6.2011 mennessä päivän nettiosoitteessa. Opetushallitus postittaa kutsut [...]

Lisää...Kommentit poissa käytöstä

Kielitivoli-hanke monipuolisti kielivalintoja

Opetushallituksen Kielitivoli-kehittämishanke osoittaa, että kielten opiskelua voidaan monipuolistaa suhteellisen yksinkertaisin paikallisin toimenpitein, jos vain halutaan. Kielten opiskelun yksipuolistuminen ei aina johdu siitä, että kieliä ei haluttaisi opiskella. Kyse on myös siitä, mitä ja miten niitä halutaan tarjota. Opetushallitus käynnisti keväällä 2009 Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämistyön, Kielitivolin. Toimintaan tuli tuolloin mukaan 47 kuntaa, yksi neljän [...]

Lisää...Kommentit poissa käytöstä

25 opettajataustaista eduskuntaan

Uuteen eduskuntaan on valittu 25 opettajataustaista kansanedustajaa. Heistä 9 edustaa sosialidemokraatteja, 7 kokoomusta, 4 keskustaa, 3 kristillisdemokraatteja, 1 perussuomalaisia ja 1 vihreitä. Kaiken kaikkiaan 212 opettajaa pyrki eduskuntaan. Valtaosa heistä on OAJ:n jäseniä. › Tutustu opettajataustaisiin kansanedustajiin Lähde:www.oaj.fi

Lisää...Kommentit poissa käytöstä

OAJ jätti ehdotuksensa opettajan ammattinimikkeen suojaamisesta

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ esittää säädettäväksi lakia opettajana toimivan henkilön velvollisuudesta rekisteröityä opettajarekisteriin. Ammattinimike tulisi OAJ:n mielestä suojata koko opetus- ja kasvatusalalla päiväkodista yliopistoon. Rekisteröityminen antaisi oikeuden toimia ja esiintyä alan ammattilaisena. Rekisteröinnin myötä opettajat saisivat oikeuden käyttää eri opettajanimikkeitä. Oikeus käyttää suojattua opetusalan ammattinimikettä voitaisiin myöntää vain sellaiselle henkilölle, joka täyttää kelpoisuusehdot. Lain tarkoituksena olisi [...]

Lisää...Kommentit poissa käytöstä

Suurta vaihtelua yhdeksäsluokkalaisten kirjoitustaidoissa

Opetushallitus arvioi äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistuloksia perusopetuksen 9. luokalla keväällä 2010. Kokeeseen osallistui 2 601 otosoppilasta. Lukemisen ja kirjallisuuden tehtävissä oppilaat menestyivät keskimäärin tyydyttävästi. Kirjoitustaitojen taso tytöillä oli keskimäärin tyydyttävä, pojilla välttävä. Tyttöjen ja poikien kirjoitustaitojen suuret erot ovat säilyneet ennallaan aikaisempiin 9. luokan arviointeihin verrattuna. Osaaminen oli samankaltaista maan eri osissa. Alueelliset erot olivat [...]

Lisää...Kommentit poissa käytöstä

Tutustu opettajien sivustoon www.openkeidas.fi

Koululiikuntaliitto KLL on luonut opettajille hyvinvointisivuston Open Keidas. Sivusto antaa monipuolisesti tietoa terveyden eri osa-alueista, mm. liikunnasta, ravitsemuksesta ja työhyvinvoinnista. Open Keitaan sivustolle pääsee omalla jäsennumerolla ja salasanalla. › Tutustu sivustoon

Lisää...Kommentit poissa käytöstä

Venäjän kielen opetuksen kokeilulupa-anomus Virkkuselle

Opetusministeri Henna Virkkunen otti torstaina vastaan Itä-Suomen kuntien yhteisen kokeilulupa-anomuksen. Anomuksessa esitetään, että kuntien 7. luokan suomenkieliset oppilaat saisivat valita B1 -kielen venäjän ja ruotsin välillä. Anomuksen jättivät Imatran, Lappeenrannan, Mikkelin, Savonlinnan, Pieksämäen, Varkauden, Tohmajärven ja Puumalan edustajat. Virkkusen mukaan muutos edellyttäisi perusopetuslain muutosta ja erillistä kokeilulakia. Lain vaikutuksia pohdittaessa tulisi arvioida mm. opiskelijoiden jatko-opintomahdollisuuksia. [...]

Lisää...Kommentit poissa käytöstä

Suomalaiset opettajat valokeilassa

New Yorkissa 16.–17.3. pidettyyn kansainväliseen opettajuusseminaariin oli kutsuttu Pisa-tutkimusten parhaimmisto. Paikalla oli opetusministeriöiden ja opettajajärjestöjen johtajia 16 maasta keskustelemassa opettajuudesta ja koulutuksesta. Seminaarissa oli kaikkiaan 350 osallistujaa. – Oli huimaa ja ylpeää olla edustamassa suomalaista koulua ja opettajia. Tuskin missään seminaarissa Suomi on mainittu hyvänä esimerkkinä vähintään puolen tunnin välein. Suomalainen koulutus nostettiin maailmanluokkaan lukuisissa [...]

Lisää...Kommentit poissa käytöstä