Slide2
Slide2
Slide1
Slide1
PreviousNext

esiopetus

Jokaisella lapsella on oikeus esiopetukseen vuotta ennen oppivelvollisuusiän alkua eli sinä vuonna, kun lapsi täyttää kuusi vuotta. Esiopetukseen osallistumisesta päättää lapsen huoltaja.

Esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2013 – 2014  Asemantien, Kellarpellon, Hakan, Nojanmaan, Nätkin, Miekkoniemen, Tuokkolan, Anttolan, Kerimäen ja Punkaharjun päiväkodeissa. Varhaiskasvatuksen järjestämänä myös Kellarpellon ja Pihlajaniemen koulun tiloissa sekä Savonrannan ryhmäperhepäivähoitokodissa. Haja-asutusalueen kouluissa esiopetusta järjestetään perusopetuksen järjestämänä.

Savonlinnalaisen esiopetuksen tehtävänä on vahvistaa lapsen terveen itsetunnon kehittymistä ja kykyä toimia myönteisesti yhteistyössä muiden kanssa. Esiopetuksella tuetaan lapsen kaikinpuolista kasvua, kehitystä ja oppimista.

Esiopetusta toteutetaan lapsilähtöisesti järjestämällä lapselle elämyksiä ja kokemuksia leikin, toiminnan ja ajattelun avulla.

Yleiset esiopetuksen tavoitteet ovat:

  • Elämänhallinnan sekä yhdessä toimimisen ja oppimaan oppimisen taidot
  • Lapsen kasvaminen vastuuntuntoiseksi ja suvaitsevaiseksi yhteiskunnan jäseneksi
  • Lapsi oppii pohdintaa oikeasta ja väärästä
  • Lapsen ilmaisukyky vahvistuu ja kehittyy
  • Kotikaupungin monipuoliseen ja omaleimaiseen kulttuuriin ja luontoon tutustuminen
  • Ympäristöstä huolehtiminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Esiopetuksessa noudatetaan kuntakohtaista esiopetussuunnitelmaa, joka on koulutuslautakunnan hyväksymä vuonna 2011. Kuntakohtaisen suunnitelman pohjalta päiväkodit ovat laatineet yksikkökohtaiset esiopetussuunnitelmat.

Lähde: www.savonlinna.fi

Savonlinnan kaupungin esiopetussuunnitelma

Esiopetuksen toiminta-ajat löydät alla olevasta linkistä:

http://www.savonlinna.fi/filebank/5036-Esiopetuksen_toiminta-ajat_2013-2014.xls