Slide2
Slide2
Slide1
Slide1
PreviousNext

osa-aikainen erityisopetus

OSA-AIKAINEN ERITYISOPETUS OPPILAAN KOULUTYÖSKENTELYN TUKENA

Perusopetuksen tehtävä on antaa oppilaalle mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen. Erityisopetuksen tavoitteena on tukea ja vahvistaa oppilaan oppimisvalmiuksia ja -taitoja sekä edesauttaa perustietojen ja -taitojen omaksumista. Erityisopetuksen järjestämisen lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet. Osa-aikaisessa erityisopetuksessa paneudutaan yhdessä oppilaan kanssa yksilöllisesti ja tarkasti juuri niihin asioihin, joissa oppilas tarvitsee lisätukea.


YHTEISTYÖ JA YHTEYDENOTTO

Oppilaat ohjautuvat erityisopetukseen erilaisten kartoitusten sekä opettajien, vanhempien tai oppilaiden itsensä tekemien aloitteiden pohjalta.

Erityisopettaja tekee tiivistä yhteistyötä luokan- ja aineenopettajien, muiden oppilaan kanssa työskentelevien aikuisten sekä kodin kanssa. Erityisopettajaan voi ottaa yhteyttä joko suoraan henkilökohtaisesti tai koulun henkilökunnan kautta.

Lukuvuonna 2014-2015 laaja-alaisena erityisopettajana toimii Viivi Liukkonen, puh. 044 417 5454