Slide2
Slide2
Slide1
Slide1
PreviousNext

kuraattorin ja koulupsykologin tervehdys

Tervehdys!

Aloitin syyskuun alussa työni Anttolan, Louhen, Kulennoisten, Punkaharjun, Punkasalmen sekä Särkilahden koulujen kuraattorina. Tehtävänäni on toimia oppilaiden psykososiaalisena tukena ja elämäntaitojen edistäjänä yhteistyössä vanhempien, kouluyhteisön sekä koulun oppilashuollon henkilöstön kanssa. Kuraattorin tukena ovat tarvittaessa myös lastensuojelun, koulutoimen, terveydenhuollon, seurakunnan, poliisin sekä vapaa-ajan sektorin työntekijät.

Autan, ohjaajaan ja neuvon koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Kanssani oppilas voi puhua myös sellaisista kotiin ja vapaa-aikaan liittyvistä asioista, jotka saattavat vaikuttaa koulunkäyntiin. Toimin yksittäisten oppilaiden apuna ja tukena esim. koulumotivaatio ja kiusaamis- asioissa, tunne-elämän ongelmissa, oppilaiden keskinäisissä pulmatilanteissa, kriisitilanteissa ja muuttuneissa perhetilanteissa. Työskentelen myös erilaisten ryhmien ja luokkien kanssa toiminnallisin menetelmin. Toivon mahdollisimman avointa yhteistyötä huoltajien ja perheiden kanssa – etsitään ratkaisuja haasteisiin yhdessä! Kuraattorin palvelut ovat kaikille avoimia, maksuttomia ja luottamuksellisia.

Minuun voivat olla yhteydessä oppilaat, huoltajat, tai muut oppilaan läheiset ihmiset sekä koulun henkilökunta ja muut viranomaiset.

Tavoitat minut puhelinnumerosta 044 417 5456 tai sähköpostilla mari.kapykangas(at)savonlinna.fi

Tehdään yhdessä koulusta meille kaikille mukava paikka!

 

HEI!

Koulupsykologi kuuluu koulun oppilashuoltoryhmään ja tuo koulumaailmaan psykologista tietämystä. Koulupsykologi tekee mm. oppimiseen, kehitykseen ja psyykkiseen hyvinvointiin liittyviä psykologisia tutkimuksia ja ohjaa perheitä tarvittaessa ulkopuolisten tukipalveluiden piiriin. Myös tukikeskustelut oppilaiden kanssa kuuluu koulupsykologin työnkuvaan. Yhteistyö vanhempien ja kouluväen kanssa on ensiarvoisen tärkeää.

Koulupsykologin palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Pääasiassa koulupsykologin asiakkaaksi tullaan oppilashuoltoryhmän kautta. Myös vanhemmat voivat olla suoraan yhteydessä, jos jokin lapsen oppimisessa tai tunne-elämän asioissa mietityttää.

Koulupsykologin toimialueeseen kuuluvat kaikki Kerimäen ja Punkaharjun ala- ja yläkoulut.

Koulupsykologin puhelinaika on  keskiviikkoisin klo 11-12.

Puhelinnumero on 044-417 4214. Sähköposti on niina.finell@savonlinna.fi

Yhteistyöterveisin,

Niina