Slide2
Slide2
Slide1
Slide1
PreviousNext

yhteystiedot

 

Koululääkäri suorittaa tarkastukset ensimmäisen ja viidennen luokan oppilaille.

Kouluhammaslääkäri tekee tarkastukset oppilaille säännöllisin väliajoin.

Koulupsykologi Niina Finell 044 417 4214 (niina.finell@savonlinna.fi)

Koulukuraattori Mari Käpykangas 044 417 5456 (mari.kapykangas@savonlinna.fi)

Kouluterveydenhoitaja Saini Kosonen 044 4172393

Erityisopettaja Elise Huttunen 044 417 5454

Oppilashuoltoryhmä kokoontuu tarpeen mukaan.

Erilaisissa oppimisvaikeuksissa huoltajat voivat ottaa yhteyttä luokanopettajaan, koululääkäriin tai kouluterveydenhoitajaan ja keskustella psykologipalvelujen tarpeesta. Myös opettaja voi olla aloitteentekijä.