Erityisopetus

Koulumme erityisopetus on osa-aikaista tai kokoaikaista erityisopetusta, jota annetaan yksilöllisesti oppilaille, joilla on lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia, ja jotka tarvitsevat muun opetuksen yhteydessä erityistä tukea oppimisen edellytysten parantamiseksi.
Oppimisvaikeudet voivat liittyä esimerkiksi lukemiseen, kirjoittamiseen, matematiikkaan tai puhumiseen. Osa-aikaista erityisopetusta voidaan antaa myös erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille. Lisäksi sillä voidaan tukea lahjakkaiden oppilaiden opiskelua.

Opetusta annetaan yksittäin, pienryhmässä tai muun opetuksen yhteydessä samanaikaisopetuksena ja se nivelletään tavoitteellisesti oppilaan saamaan muuhun opetukseen. Erityisopetusta antaa erityisluokanopettaja. Opetuksen järjestelyissä yhteistyö kodin kanssa on tärkeää ja vanhempien toivotaankin tarvittaessa olevan yhteydessä erityisluokanopettajaan tai omaan luokanopettajaan/luokanvalvojaan. Erityisluokanopettaja Seija Pouta sähköposti seija.pouta@savonlinna.fi