Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt ja muut yhteisesti sovitut sopimukset ja käytännöt koulussamme tukevat sitä, että oppilailla olisi perusopetuslain (35§) mukainen oikeus fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvalliseen ja viihtyisään opiskeluympäristöön. Perusopetuslaki määrittelee myös oppilaan velvollisuudet. Niiden mukaan oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilaan on lisäksi suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

Koulussamme olemme yhteisesti sopineet seuraavista järjestyssäännöistä:

Hyvät tavat

Käyttäydyn kohteliaasti ja ystävällisesti kaikkia kohtaan.

Pukeudun asiallisesti.

En tupakoi, en pidä mukanani tupakointivälineitä enkä käytä päihteitä.

Pidän hyvää huolta koulun omaisuudesta.

Huolehdin ympäristön siisteydestä.

Oppitunnit

Olen ajoissa paikalla.

Pidän mukanani tarvittavat opiskeluvälineet.

Opiskelen tunnollisesti ja ahkerasti ja annan kaikille työrauhan.

Käytän mobiililaitteita kouluaikana vain opettajan luvalla.

Välitunnit

Virkistyn ja rauhoitun oppituntia varten.

Poistun koulun alueelta vain opettajan luvalla.

Ruokailu

Osallistun ruokailuun ja noudatan hyviä ruokailutapoja sekä henkilökunnan antamia ohjeita.

Koulumatkat

Kuljen koulumatkat liikennesääntöjä noudattaen.

Noudatan kuljettajan antamia ohjeita koulukyydeissä.

Oppilaat saavat pyöräillä kouluun pyöräilykypärää käyttäen.