Koulukuraattori

Koulukuraattori on Laura Lavikainen

Koulukuraattorin tehtävänä on lasten ja nuorten psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja koulunkäynnin tukeminen. Työskentelyyn kuuluu yhteistyö vanhempien, opettajien ja nuorta lähellä olevien aikuisten kanssa.

Koulukuraattorin työhön sisältyvät oppilaan kanssa käytävät keskustelut, perheen tukeminen
ja tarvittaessa ohjaus muiden palvelujen piiriin. Koulutyöntukihenkilö toimii oppilasryhmien kanssa esim. koulukiusaamiseen liittyvissä asioissa.

Oppilaat voivat hakeutua itse koulutyöntukihenkilön vastaanotolle koulupäivän aikana. Vanhemmat,
opettajat tai muut oppilashuollossa toimivat voivat myös ohjata oppilaan vastaanotolle. Koulukuraattori on tavattavissa joka toinen keskiviikko parillisina viikkoina.