Koulutyöntukihenkilö

Koulutyön tukihenkilö on Tarja Niskanen
tarja.niskanen@sosteri.fi
puh. 044 417 2367

Koulutyön tukihenkilön tehtävänä on lasten ja nuorten psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja koulunkäynnin tukeminen. Työskentelyyn kuuluu yhteistyö vanhempien, opettajien ja nuorta lähellä olevien aikuisten kanssa.

Koulutyöntukihenkilön työhön sisältyvät oppilaan kanssa käytävät keskustelut, perheen tukeminen
ja tarvittaessa ohjaus muiden palvelujen piiriin. Koulutyöntukihenkilö toimii oppilasryhmien kanssa esim. koulukiusaamiseen liittyvissä asioissa.

Oppilaat voivat hakeutua itse koulutyöntukihenkilön vastaanotolle koulupäivän aikana. Vanhemmat,
opettajat tai muut oppilashuollossa toimivat voivat myös ohjata oppilaan vastaanotolle