Käyttäytyminen ja työskentelytaidot

 

Käyttäytymisen numeroarvioinnin kriteerit:

10 erinomainen

On esimerkillinen ja oma-aloitteinen kouluyhteisön jäsen. Auttaa ja kannustaa muita. Arvostaa omaa ja muiden työtä. Noudattaa hyviä tapoja sekä sääntöjä ja ohjeita. Ottaa huomioon toiset ja ympäristön. Edistää ryhmän toimintaa ja yhteishenkeä.

9 kiitettävä

Toimii asiallisesti ja tunnollisesti. Haluaa auttaa ja kannustaa muita. Arvosta aomaa ja muiden työtä Hallitsee hyvät tavat sekä noudattaa sääntöjä ja ohjeita. Huolehtii oma-aloitteisesti omista asioistaan. Ottaa huomioon toiset ja ympäristön.

8 hyvä

Sopeutuu yleensä kouluyhteisöön. Kannustaa yleensä muita ja auttaa pyydettäessä. Arvostaa yleensä omaa ja muiden työtä. Hallitsee hyvät tavat sekä noudattaa yleensä sääntöjä ja ohjeita. Ottaa yleensä huomioon toiset ja ympäristön.

7 tyydyttävä

On lieviä vaikeuksia sopeutua kouluyhteisön jäseneksi. Kannustaa ja auttaa joskus muita. Arvostaa vaihtelevasti omaa tai muiden työtä. Noudattaa valikoiden hyviä tapoja sekä sääntöjä ja ohjeita.Ottaa vaihtelevasti huomioon toiset ja ympäristön.

6 kohtalainen

On vaikeuksia sopeutua kouluyhteisön jäseneksi. Toimii välinpitämättömästi muita ihmisiä ja koulutyötä kohtaan. Kannustaa ja auttaa muita harvoin. Arvostaa harvoin omaa tai muiden työtä. Noudattaa harvoin hyviä tapoja sekä sääntöjä ja ohjeita. Ottaa harvoin huomioon toiset ja ympäristön.

5 välttävä

Vaikeuttaa jatkuvasti kouluyhteisön toimintaa. On kielteinen asenne koulutyöhön ja muihin ihmiseiin. Ei kannusta tai auta muita. Ei arvosta omaa tai muiden työtä. Ei noudata hyviä tapoja tai sääntöjä ja ohjeita. Ei ota huomioon toisia ja  ympäristöä.

4 heikko

On täysin syrjäytynyt kouluyhteisöstä. Käyttäytymisessä on erittäin vakavia häiriöitä. Ei hallitse hyviä tapoja eikä noudata sääntöjä ja ohjeita. Ei ota huomioon toisia ja ympäristöä.