Luokat 1-9

Savonrannan  koulu noudattaa Savonlinnan kaupungin arvioinnin käytäntöjä

Ennen syyslomaa arvioidaan käyttäytymistä ja työskentelyä vuosiluokilla 1 – 9 seuraavasti:

  • huoltajat arvioivat oppilaan toimintaa viikolla 44-45
  • oppilaat arvioivat toimintaansa viikolla 44-45
  • opettajat arvioivat oppilaan toimintaa viikolla 44-45
  • oppilaan ja opettajan arviointi annetaan tiedoksi koteihin viikon 45 lopuksi
  • virallinen tiedote kotiin 8-9 luokilla oppiaineiden heikosta (4) tai välttävästä (5) osaamisesta ennen syyslomaa
  • tammikuussa 1.–6. luokkien arviointikeskustelut, joiden pohjana käytetään käyttäytymisen ja työskentelyn arviointeja. 7.–9. luokkien arviointikeskustelut otetaan käyttöön portaittain uuden opsin käyttöönoton yhteydessä

 

-         välitodistus syyslukukauden päättyessä

-         kevättodistus kevätlukukauden päättyessä

  • arvioidaan oppiaineita sanallisesti luokilla 1 –6 ja numeerisesti luokilla 7-9 (paitsi niissä oppiaineissa, joissa arviointi on sanallista)
  • käyttäytyminen arvioidaan 7-9 luokilla numeerisesti

 

Päättötodistus peruskoulun oppimäärän suorittaneille 9. luokkalaisille. Päättöarvioinnin suorittaa aineenopettaja siinä vaiheessa, kun oppiaineen opiskelu päättyy.

Arvioinnista voi lukea tarkemmin https://seutuops.wordpress.com/yleinen-osa/luku-6-oppimisen-arviointi/