Oppilashuolto

Laajasti ottaen oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa.
Koulussamme pyritään puuttumaan mahdolliseen kiusaamisen välittömästi apulaisrehtorin ja opettajan johdolla.