Kouluruokailu

Savonrannan koulun kouluruokailusta vastaa Savonlinnan ruoka- ja siivouspalvelujen alainen Savonrannan keskuskeittiö Päivärinne.
Koululla toimii jakelukeittiö, jossa työskentelevät ruokapalvelutyöntekijät.

Mikäli oppilaalla on erityisruokavalio, ottakaa yhteyttä suoraan Savorannan keskuskeittiöön ruokapalveluesimies Tarja Monoseen, p. 044-4174741.

Ruokapalvelupäällikkö Helena Vaahtoluotoon p. 044-4174711 voi ottaa yhteyttä muissa kouluruokailua koskevissa asioissa.