Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaaja Mika Nurmi puhelin 044 417 4562  mika.nurmi@savonlinna.fi